Book Creator

Văn hóa phương Tây cổ đại

by Đỗ Phương Anh

Cover

Loading...
LỊCH TRÌNH
Hi Lạp và Rô - ma - Ánh bình minh của nền văn hóa phương Tây
Trạm thứ nhất
Trạm thứ hai
Lịch và chữ viết người Hi Lạp và Rô - ma cổ đại
Văn học, sử học và triết học người Hi Lạp và Rô - ma cổ đại
Trạm thứ ba
Trạm cuối
Sự ra đời của khoa học tự nhiên tại Hi Lạp và Rô - ma cổ đại
Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và hội họa của người Hi Lạp và Rô - ma cổ đại
Sự ra đời của lịch và chữ viết của người phương Tây:
Comic Panel 1
Việc sử dụng công cụ bằng sắt và sự tiếp xúc với biển đã mở ra cho cư dân Địa Trung Hải một chân trời mới, nâng họ lên một trình độ cao hơn về sản xuất và buôn bán trên biển. Đó cũng là cơ sở để họ đạt tới trình độ sáng tạo văn hóa cao hơn các thời trước.
Lịch cổ đại phương Tây có tính toán rất gần với lịch hiện đại ngày nay.
Sự ra đời của hệ thống chữ cái là một phát minh và cống hiến lớn lao của cư dân Địa Trung Hải cho nền văn minh nhân loại.
Người phương Tây phát minh ra lịch và chữ viết như thế nào?
Comic Panel 1
Comic Panel 1
PrevNext