Book Creator

Alfabetizarea digitalizata

by ALINA FARCA;

Cover

Loading...
Alfabetizarea digitală este definită că „aptitudinile, cunoștințele și înțelegerea necesare pentru a utiliza noi tehnologii și mass-media pentru a crea și a distribui sensul“.
Este un adevărat limbaj al secolului XXI.
Blogging-ul este o abilitate esențială de alfabetizare în secolul XXI. De ce? În cele ce urmează, există o listă a unora dintre competențele-cheie de alfabetizare digitală și modul în care blogging-ul bun poate afișa aceste abilități.
Se creează o identitate personală / un brand digital / o amprentă. Blogging-ul pune la vedere cine suntem, în ceea ce am fost implicaţi, cum gândim, ceea ce ne place, abilitățile noastre, ceea ce am creat, este publicitatea online, etc.
Deschide uşa la locuri de muncă, burse, rețele etc.
Alfabetizarea de text digital poate fi utilizată în mod clar: - hypertext și limbajul hiperlink trebuie să fie vizibile în blog.
Utilizarea blog-urilor și citirea blog-urilor ne învață tehnici importante de navigare digitale.
Aspecte etice: securitate cibernetică, plagiat, cetățenie digitală, comerț digital, sunt toate abilitățile pe care ar trebui să fie predate, sau ar putea fi încorporate în blogging. Existenţa avatarelor, vokis, nume de utilizator adecvate, limbaj, imagini originale / media etc.
Bază pentru conexiuni digitale - blog-urile oferă bază pentru contacte virtuale pentru a descoperi, menține comunicarea, oferă bază pentru descoperire şi continuă relaţiile pe termen lung. Ele sunt esențiale atunci când, într-un cadru educațional, conexiuni ferme și de durată trebuie să se facă cu o alte medii de învăţare din lume
Multi-alfabetizarea - Blogurile pot oferi o „ușă“ sau platformă pentru expunerea mass-mediei digitale, inclusiv imagini, date vizuale, animaţii, podcast-uri, filme digitale, muzică, povești digitale, podcasting, turnare ecran. Acestea pot fi încorporate într-un post sau într-o pagină sau referite printr-o pagină.
Rețele de alfabetizare - impactul rețelelor, găsirea prietenilor, sensul comentariilor și interpretarea comentariilor, modul de promovare a blog-uri și posturi etc.
Alfabetizare organizaţională: utilizarea etichetelor, a categoriilor, #tags, link-uri frecvent utilizate, pagină calendar, calendar online
Alfabetizarea globală: utilizarea de traducători, limbaj comun de tip .txt, multi-media pentru transmiterea mesajelor etc.
Autenticitate - detectarea spam / phish în ceea ce privește comentarii și link-uri
Alfabetizare de comunicare: - blogul poate și ar trebui să arate dovezi ale altor forme de comunicare de exemplu conferințe video la nivel mondial
Abilitare - abilitarea studenților noștri să fie prezenţi on-line, să dea o utilizare pozitivă a internetului, și să împuternicească încrederea în sine pentru a depăși orice formă de agresiune cibernetică.
Webgrafia
https://education.ec.europa.eu/ro/focus-topics/digital-education/action-plan/action-7
http://cirugiaminimamenteinvasiva.es/SurgTTT-eLearning/index.php/ro/mod5-3/digital-literacy
PrevNext