Book Creator

Alfabetizarea digitalizata

by ALINA FARCA;

Pages 2 and 3 of 6

Loading...
Alfabetizarea digitală este definită că „aptitudinile, cunoștințele și înțelegerea necesare pentru a utiliza noi tehnologii și mass-media pentru a crea și a distribui sensul“.
Este un adevărat limbaj al secolului XXI.
Loading...
Blogging-ul este o abilitate esențială de alfabetizare în secolul XXI. De ce? În cele ce urmează, există o listă a unora dintre competențele-cheie de alfabetizare digitală și modul în care blogging-ul bun poate afișa aceste abilități.
Se creează o identitate personală / un brand digital / o amprentă. Blogging-ul pune la vedere cine suntem, în ceea ce am fost implicaţi, cum gândim, ceea ce ne place, abilitățile noastre, ceea ce am creat, este publicitatea online, etc.
Deschide uşa la locuri de muncă, burse, rețele etc.
Alfabetizarea de text digital poate fi utilizată în mod clar: - hypertext și limbajul hiperlink trebuie să fie vizibile în blog.
Utilizarea blog-urilor și citirea blog-urilor ne învață tehnici importante de navigare digitale.
Loading...

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator