Book Creator

עיר מעורבת

by מאיה אשכנזי

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
עיר מעורבת
מהי עיר מעורבת?

עיר מעורבת היא עיר שחיים בה יהודים וערבים.

רוב הערבים בישראל הם בדת המוסלמית וחלק בדת הנוצרית.  

הערים המעורבות שקיימות בישראל הן תל אביב-יפו, ירושלים, חיפה, עכו, רמלה, לוד ומעלות תרחישא.

האם בערים המעורבות חצי מהתושבים יהודים וחצי מהתושבים ערבים?

לא, בערים המעורבות רוב התושבים הם יהודים ומעט מן התושבים הם ערבים.

בגלל שהערבים הם הקבוצה הקטנה בעיר אז הם נקראים מיעוט.
כיצד נוצרו הערים המעורבות בישראל?

לכל עיר יש סיפור מיוחד משלה.

למשל חיפה וירושלים היו ערים מעורבות עוד לפני הקמת מדינת ישראל לפני 76 שנה!

דוגמה נוספת הן עכו, רמלה ולוד. אלו היו ערים ערביות לפני הקמת מדינת ישראל.
לאחר שמדינת ישראל קמה אז התיישבו בערים האלו תושבים יהודיים, והיהודים הם כיום הרוב.
יש את הסיפור המיוחד של יישוב נווה שלום.

יישוב נווה שלום הוא יישוב מעורב.

נווה שלום הוא יישוב קטן שיש בו מספר זהה של משפחות יהודיות וערביות שבחרו לחיות ביחד.
המשפחות מאמינות שחשוב לחיות ביחד במדינת ישראל.

בנווה שלום יש בית ספר משותף בו תלמידים יהודיים וערביים לומדים ביחד.
האם יהודים וערבים נפגשים בערים המעורבות?

לפעמים כן ולפעמים לא.

מצד אחד, ערבים ויהודים יכולים לחיות חיים משותפים בעיר מעורבת.
זה אומר שהם גרים אחד ליד שני בשכנות, לומדים באותו בית הספר ועובדים ביחד.

מצד שני ערבים ויהודים גם יכולים לחיות חיים נפרדים בעיר מעורבת.
זה אומר שהם גרים  בשכונות נפרדות, לומדים בבתי ספר נפרדים, ועובדים במקומות עבודה נפרדים.
בדרך כלל בערים מעורבות יהודים וערבים לא נפגשים הרבה ולעיתים החיים ביחד יכולים לגרום לחוסר הסכמות.
PrevNext