Book Creator

חג פסח

by Tareq Hijazy

Cover

Loading...
סיפור על חג הפסח
Loading...

? למה חוגגים את פסח
? מה אנחנו עושים בחג
? איך זה קשור לאביב

 
Thought Bubble
פסח הוא חג במסורת היהודית ו הוא מתאר את יצאת היהודים מעבדות לחירות 
לפני המון שנים בני ישראיל היו עובדים אצל פרעה במצרים 
הישראילים היו עובדים קשה בלי לקבל שכר , אוכל או מנוחה .
לעבוד עבודות לבנות ארמון פרעה , שאמר כל בן יהודי נולד יש לשליח אותו ליאור (נהר הנילוס) 
אישה יהודייה בשם (יוכבד) ילדה בן ויצאה ורצה לשמור על חייו , לכן בנתה סל קטן וסמנה אותו בתוכה ושלחה אותה ביאור .  
PrevNext