Book Creator

חג פסח

by Tareq Hijazy

Pages 4 and 5 of 12

סיפור על חג הפסח

? למה חוגגים את פסח
? מה אנחנו עושים בחג
? איך זה קשור לאביב

 
Thought Bubble
פסח הוא חג במסורת היהודית ו הוא מתאר את יצאת היהודים מעבדות לחירות 
Loading...
לפני המון שנים בני ישראיל היו עובדים אצל פרעה במצרים 
Loading...
Loading...
הישראילים היו עובדים קשה בלי לקבל שכר , אוכל או מנוחה .
לעבוד עבודות לבנות ארמון פרעה , שאמר כל בן יהודי נולד יש לשליח אותו ליאור (נהר הנילוס) 
Loading...
אישה יהודייה בשם (יוכבד) ילדה בן ויצאה ורצה לשמור על חייו , לכן בנתה סל קטן וסמנה אותו בתוכה ושלחה אותה ביאור .  
ומצאה אותו בת פרעה , ולקחה את התינוק לביתה וקרא לו משה כי משתה אותו מהמים
כי מהמים משיתהו.
וכך מוצה ילד שמו משה , ילד יהודי שגדל בתוך ארמונו של פרעה (מלך מצריים ) . 
שהתפגר משה עזב את הארמון ויצאה לעולם , הוא גילה שישראילים סובלים מאוד .
משה הוא עוזב מצרים והגיע למדין והתחתן .
והופך לעבוד רוען צאן , ובזמן שהוא רואה איך עובדים בני ישאריל ,מושה הלך לפרעה ואמר לו לשחרר אותם . ופרעה סירב לבקשתו. 
השם שלח את עשר מכות למצרים 
דם ,כל המים במצרים הפכו לדם .
צפרדע, התפשטו בכל רחבי מצרים .
כינים, ראושהם המצרימים מלאה בכינים.
ערוב, המון חיות ברה התפשטו במצרים.
דבר, מגיפה פוגעת בכל חיות הבית .
שחין , המחלה התפשטה על כל הגוף שלהם.
ברד, ברד יורד וכיסה הכל .
ארבה , אכלו את רוב הצמחיה .
חושך , החושך כיסה את כל מצרים .
מכת בחרות , כל בחרות במצרים מתים .
לכן כל המתנגדים לפרעה עזבו מצרים והיודים עזבו במהירות , ו בגלל שהם רוצים ליצאו במיהירות היה אין להם זמן לקחת את הכל הדברים לאוכל ורק את הכמח ולכן יוצא להם מצות .
זמן קצר שיודע פרעה לעזבות בני ישראיל ועקוב אותם לים . 
PrevNext