Book Creator

חג פסח

by Tareq Hijazy

Pages 2 and 3 of 12

סיפור על חג הפסח
Loading...
Loading...

? למה חוגגים את פסח
? מה אנחנו עושים בחג
? איך זה קשור לאביב

 
Thought Bubble
Loading...
פסח הוא חג במסורת היהודית ו הוא מתאר את יצאת היהודים מעבדות לחירות 
Loading...
לפני המון שנים בני ישראיל היו עובדים אצל פרעה במצרים 
הישראילים היו עובדים קשה בלי לקבל שכר , אוכל או מנוחה .
לעבוד עבודות לבנות ארמון פרעה , שאמר כל בן יהודי נולד יש לשליח אותו ליאור (נהר הנילוס) 
אישה יהודייה בשם (יוכבד) ילדה בן ויצאה ורצה לשמור על חייו , לכן בנתה סל קטן וסמנה אותו בתוכה ושלחה אותה ביאור .  
ומצאה אותו בת פרעה , ולקחה את התינוק לביתה וקרא לו משה כי משתה אותו מהמים
כי מהמים משיתהו.
וכך מוצה ילד שמו משה , ילד יהודי שגדל בתוך ארמונו של פרעה (מלך מצריים ) . 
שהתפגר משה עזב את הארמון ויצאה לעולם , הוא גילה שישראילים סובלים מאוד .
משה הוא עוזב מצרים והגיע למדין והתחתן .
והופך לעבוד רוען צאן , ובזמן שהוא רואה איך עובדים בני ישאריל ,מושה הלך לפרעה ואמר לו לשחרר אותם . ופרעה סירב לבקשתו. 
PrevNext