Book Creator

Gražiausias miestas

by Julija Saliutienė

Pages 2 and 3 of 23

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PELENĖ“
STEAM SKAITMENINIŲ METODINIŲ PRIEMONIŲ KNYGA
,,GRAŽIAUSIAS MIESTAS – VILNIUS, MŪSŲ AKIMIS“
2022 05 09
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Projekto iniciatorius ir organizatorius: Vilniaus lopšelis – darželis „Pelenė“.
Loading...
Projekto globėja: Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja E. Tamošiūnaitė.
Loading...
Projekto partneriai: UAB „Biznio Mašinų Kompanija“.
Loading...
Pažangi partnerystė ir projektas ,,Vilnius 700“.
Loading...
Dalyviai:

Vilniaus Antakalnio pradinė mokykla
Vilniaus m. l/d "Aušrelė"
Vilniaus m. l/d "Bitutė"
Vilniaus m. l/d "Justinukas"
Vilniaus m. l/d "Liepsnelė"
Vilniaus m. l/d "Pabiručiai"
Vilniaus m. l/d "Paslaptis"
Vilniaus m. l/d "Pelenė"
Vilniaus m. l/d "Pilaitukas"
Vilniaus m. l/d "Pušaitė"
Vilniaus m. l/d "Rūta"
Vilniaus m. l/d "Saulutė"
Vilniaus m. l/d "Svaja"
Vilniaus m. l/d "Viltenė"
3 -4 metų vaikams
Gedimino pilis
Vilniaus m. l/d "Aušrelė"
Vliniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Katedros aikštė
Vilnaus Antakalnio pradinė mokykla
Vilniaus m. l/d "Bitutė"
4 - 5 metų vaikams
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia
Vilniaus m. l/d "Aušrelė"
PrevNext