Book Creator

Operační systém

by Patrik Galíček

Cover

Loading...
Operační Systém (OS) ®
Loading...
Definice:
• Jedná se o základní softwarové vybavení počítače.

• Tvoří rozhraní mezi uživatelskými programy a hardwarem.

• Je to soubor programů.

• Umožňují a usnadňují činnost aplikací.

• Řídí činnost technického vybavení počítače.
Funkce:
• Fyzicky zajišťuje vstup a výstup dat podle požadavků
ostatních programů.

• Na základě pokynů uživatele vykonává požadované akce.

• Reaguje na chyby v programech a mylné požadavky uživatele, aby nezpůsobily zásadní destrukci systému nebo poškození dat.
Složení OS:
① Jádro (KERNEL)

② Ovladače zařízení (DRIVER)

③ Příkazový procesor (SHELL)

④ Podpůrné systémové programy
① Jádro (KERNEL)
• Je část operačního systému, která je při startu počítače
zavedena do operační paměti, kde zůstává až do vypnutí počítače.
① Správa procesů - Řeší problematiku aktivování a deaktivování procesů podle jejich priority neboli požadavků na prostředky.
② Správa požadavků - Zajišťuje činnost I/O (Input/Output) zařízení, přiděluje paměť, případně procesory. Důležitá je i správa souborů, způsob ukládání souborů a přístup k nim.
② Ovladače zařízení (DRIVER)
• Zvláštní (pod)program pro ovládání konkrétního zařízení obyčejným způsobem.
• Použití strategie s ovladači umožňuje snadnou konfiguraci technického vybavení.
PrevNext