Book Creator

אסטרטגיית טרום קריאה

by גולן אור

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
1. המשחק שיצרנו מוגש בתצורת חידון טלוויזיה ומיועד לתלמידי חטיבה בחינוך הרגיל והמיוחד, במטרה לתת דגשים לחיזוק ושיפור בשימוש באסטרטגיה שנלמדה בכיתה.
הרציונל בבחירת המשחק הוא האפשרות הניתנת לתלמידים לתת מענה עצמאי ומהיר באופן אינטראקטיבי ואטרקטיבי.
חוקי המשחק- במשחק מוצגות שאלות אמריקאיות (שאלות ברירה עם 3 תשובות אפשריות, יש לבחור בתשובה הנכונה). מטרות המשחק הן- תרגול האסטרטגיה שנלמדה בכתה באמצעי משחקי וקל לזכירה. תובנה עיקרית לשימוש במשחק היא היכולת לחזק ולתרגל את האסטרטגיה הנלמדת באמצעות משחק.

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext