Book Creator

Competența de învăța să înveți

by Adriana Moldovan

Cover

Loading...
Formarea/dezvoltarea competenţei de a învăţa să înveţi
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Moldovan Adriana
"Nu există o sursă mai bogată în satisfacții decât aceea de a te simți opera propriei tale personalități și sculptor al proprii tale ființe"
V. Pavelcu
Potrivit conceptiei lui Jean-Jacques Rousseau rolul învăţătorului nu este de a transmite cunoştinţe, ci de a dirija cercetarea proprie a elevului, de a-l face atent la fenomenele naturii, de a-l ajuta să conştientizeze existenţa unor probleme, de a-i stimula curiozitatea şi a i-o întreţine pentru a putea căuta soluţiile adecvate.
Ellipse;
Învăţarea independentă şi autoreglată se realizează atât în cadrul orelor auditoriale cît şi în afara lor, axându-ne pe anumite forme reglate eficient.
În cadrul orelor auditoriale:
În afara orelor auditoriale:
1. Oferire de feedback constructiv (colegilor, sie însuși);
2. Luarea de notițe;
3. Reflecții personale;
4. Investigații și experimente;
5. Formulare de întrebări, răspunsuri la întrebări;
6. Soluționarea studiilor de caz, situațiilor de problemă;
7. Comentarii critice;
8. Prezentări individuale/ de grup.
1. Stabilirea obiectivelor de învățare, proiectarea activităților și a timmpului de învățare;
2. Studierea notelor de curs, completarea și extinderea lor;
3. Documentarea din surse diferite;
4. Pregătire către evaluări intermediare și finale;
5. Elaborarea studiilor de caz;
6. Elaborarea comunicărilor, prezentărilor, referatelor etc.
Autoformarea implică:
Stabilirea scopurilor și autoreglarea propriului efort în atingerea lor, automonitorizarea, automanagementul timpului și reglarea mediului fizic și social de învățare.
FAZELE CICLICE ALE ÎNVĂȚĂRII AUTOREGLATE:
Faza II
Control, monotorizare, reglare
Ellipse;
Ellipse;
Faza I
planificarea
Faza III
Reflectare asupra performanței
Ellipse;
În baza acestui model se impun patru afirmații generale:
Elevii, în procesul de autoformare, nu aşteaptă ca învăţarea să ,,li se întâmple de la sine, ci prin sine". Ei se implică activ şi îşi asumă responsabilitatea propriei învăţări, nu rămân pe postul de simpli recipienți ai informatiei.
Elevii se angajează activ în stabilirea scopurilor învăţării, urmând criterii şi standarde valoroase şi adecvate învăţării şi conform acestora îşi autodirecţionează învăţarea şi depun efort pentru realizarea lor, orientaţi spre performanţă.
La fiecare etapă de lucru, elevii îşi autoevaluează rezultatele şi conform acestui feedback işi ajustează strategiile şi tehnicile de lucru în scopul eficientizării învăţării.
Toţi elevii, potenţialmente, îşi pot monitoriza, controla şi regla aspectele propriei învăţări.
PrevNext