Book Creator

Competența de învăța să înveți

by Adriana Moldovan

Pages 2 and 3 of 10

Formarea/dezvoltarea competenţei de a învăţa să înveţi
Moldovan Adriana
Loading...
Loading...
"Nu există o sursă mai bogată în satisfacții decât aceea de a te simți opera propriei tale personalități și sculptor al proprii tale ființe"
V. Pavelcu
Loading...
Loading...
Potrivit conceptiei lui Jean-Jacques Rousseau rolul învăţătorului nu este de a transmite cunoştinţe, ci de a dirija cercetarea proprie a elevului, de a-l face atent la fenomenele naturii, de a-l ajuta să conştientizeze existenţa unor probleme, de a-i stimula curiozitatea şi a i-o întreţine pentru a putea căuta soluţiile adecvate.
Loading...
Loading...
Loading...
Ellipse;
Învăţarea independentă şi autoreglată se realizează atât în cadrul orelor auditoriale cît şi în afara lor, axându-ne pe anumite forme reglate eficient.
În cadrul orelor auditoriale:
În afara orelor auditoriale:
1. Oferire de feedback constructiv (colegilor, sie însuși);
2. Luarea de notițe;
3. Reflecții personale;
4. Investigații și experimente;
5. Formulare de întrebări, răspunsuri la întrebări;
6. Soluționarea studiilor de caz, situațiilor de problemă;
7. Comentarii critice;
8. Prezentări individuale/ de grup.
1. Stabilirea obiectivelor de învățare, proiectarea activităților și a timmpului de învățare;
2. Studierea notelor de curs, completarea și extinderea lor;
3. Documentarea din surse diferite;
4. Pregătire către evaluări intermediare și finale;
5. Elaborarea studiilor de caz;
6. Elaborarea comunicărilor, prezentărilor, referatelor etc.
Autoformarea implică:
Stabilirea scopurilor și autoreglarea propriului efort în atingerea lor, automonitorizarea, automanagementul timpului și reglarea mediului fizic și social de învățare.
FAZELE CICLICE ALE ÎNVĂȚĂRII AUTOREGLATE:
Faza II
Control, monotorizare, reglare
Ellipse;
Ellipse;
Faza I
planificarea
Faza III
Reflectare asupra performanței
Ellipse;
În baza acestui model se impun patru afirmații generale:
Elevii, în procesul de autoformare, nu aşteaptă ca învăţarea să ,,li se întâmple de la sine, ci prin sine". Ei se implică activ şi îşi asumă responsabilitatea propriei învăţări, nu rămân pe postul de simpli recipienți ai informatiei.
Elevii se angajează activ în stabilirea scopurilor învăţării, urmând criterii şi standarde valoroase şi adecvate învăţării şi conform acestora îşi autodirecţionează învăţarea şi depun efort pentru realizarea lor, orientaţi spre performanţă.
La fiecare etapă de lucru, elevii îşi autoevaluează rezultatele şi conform acestui feedback işi ajustează strategiile şi tehnicile de lucru în scopul eficientizării învăţării.
Toţi elevii, potenţialmente, îşi pot monitoriza, controla şi regla aspectele propriei învăţări.
Astfel, elevul este subiectul propriei formări, iar profesorul trebuie să creeze elevilor situații speciale în care ei să orienteze prin efort propriu.
La nivelul învăţământului profesional tehnic postsecundar putem remarca că studiul individual constituie o formă fundamentală de autoinstruire şi autoeducaţie a elevilor. Aceasta se realizează în forme şi conţinuturi diferite, in funcţie de obiectivele propuse, de nivelul de instruire şi educare în domeniul respectiv.
Speech Bubble
Un mijloc important este lectura. Ea trebuie privită ca o activitate absolut necesară prin care viitorul specialist devine, se formează profesional şi ca om cultivat.
Thought Bubble
Ellipse;
Concluzie
Pentru ca elevii să aibă claritate privind modelul de învăţare parcurs, etapele au fost suplimentate cu şase paşi exprimaţi în sarcini concrete:
1. Implică-te! (EVOCARE)
2. Informează-te! (REALIZARE A SENSULUI)
3. Procesează informaţia! (REALIZARE A SENSULUI)
4. Comunică şi decide! (REFLECŢIE)
5. Exprimă-ţi atitudinea! (REFLECŢIE)
6. Acţionează! ( EXTINDERE
Formarea cetăţenilor activi, flexibili, responsabili, capabili să ia de sine-stătător decizii în raport cu sine, sunt cerinţe majore ale societăţii. Formarea competenţelor de a învăţa să înveţi este percepută ca o necesitate, dar şi ca o prioritate.
PrevNext