Book Creator

Biljke u Bibliji, 3. raz

by Natalija Brusić Botić

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Biljke u Bibliji
Thought Bubble
Thought Bubble
PŠENICA
PALMA
"Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih po putu." Mt 21, 8
"Uzmi pšenice, ječma, boba, leće, prosa i raži, stavi to u jednu posudu i pripravi od toga sebi kruh. Jest ćeš ga onoliko dana koliko budeš ležao na svojoj strani: sto i devedeset dana. " Ez 4, 9 
LOVOR
"pet stotina – prema hramskom šekelu – lovorike i jedan hin maslinova ulja." Izl 30, 24
MASLINA
"Nadalje, naredi Izraelcima da ti za svjetlo donose čistoga ulja od istupanih maslina, tako da svjetlo neprestano gori. " Izl 27, 20
JABUKA
"Što je jabuka među šumskim stablima,
to je dragi moj među mladićima;
bila sam željna hlada njezina i sjedoh,
plodovi njeni slatki su grlu mome."
Pj 2, 3
"»Nabavi najboljih mirodija: pet stotina šekela smirne samotoka, pola te težine – dvjesta pedeset – mirisavog cimeta, dvjesta pedeset mirisave trstike" Izl 30, 23
CIMET
PrevNext