Book Creator

ABC-UL tehnicilor interactive

by Valeria Burciu

Cover

Loading...
Colegiul '' Alexei Mateevici '' Chișinău
Loading...
ABC ‑ ul tehnicilor interactive
Loading...
Loading...
Autor: Burciu Valeria,
eleva grupei 23ȘC.
Coordonator: Banari Elena ,
profesor a disciplinii didactica limbii române .
Loading...
Chișinău 2022
”Fă schimb de cărți și de idei, și fă din asta obicei!!!”
1. A-Acrostihul................................6-7
2.B-Bula Dublă................................8-9
3.C-Cvintetul..................................10-11
4.D-Diamantul................................12-13
5.E-Eseul de 5 minute .............................14-15
6.F-Floarea de lotus................................16-17
7.H-Harta povestirii...............................18-19
8.J-Jurnalul dublu......................................20-21
9.M-Metoda cadranelor............................22-23
10.P-Piramida............................................24-25
11.R-Rețeaua personajelor......................26-27
12.S-Schimbă perechea...................................28-29
13.Ș-Știu\Vreau să știu\Am învățat..............30-31
14.T-Turul galeriei..............................32-33
Concluzii.....................34-35
Cuprins
1. A-Acrostihul................................6-7
2.B-Bula Dublă................................8-9
3.C-Cvintetul..................................10-11
4.D-Diamantul................................12-13
5.E-Eseul de 5 minute .............................14-15
6.F-Floarea de lotus................................16-17
7.H-Harta povestirii...............................18-19
8.J-Jurnalul dublu......................................20-21
9.M-Metoda cadranelor............................22-23
10.P-Piramida............................................24-25
11.R-Rețeaua personajelor......................26-27
12.S-Schimbă perechea...................................28-29
13.Ș-Știu\Vreau să știu\Am învățat..............30-31
14.T-Turul galeriei..............................32-33
Concluzii.....................34-35
Introducere
Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi
dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care
favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.
Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce
o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe
disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi
activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială
a membrilor unui grup.
Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de
calităţi şi disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea
stilului didactic,mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi
modernă, creativitate, inteligenţade a accepta noul şi o mare flexibilitate în
concepţii
E bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii
cunoaşterii, personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă,  capacitate de comunicare abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă,
atitudini pozitive şi adaptabilitate, responsabilitate şi implicare.  Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi
creativitatea copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând
noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. În
organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant
alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere.
Utilizarea metodelor interactive de predare– învăţare în activitatea didactică
contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv- educativ, având un
caracter activ – participative şi o reală valoare activ – formativă asupra
personalităţii elevului.
E bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii
cunoaşterii, personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă,  capacitate de comunicare abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă,
atitudini pozitive şi adaptabilitate, responsabilitate şi implicare.  Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi
creativitatea copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând
noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. În
organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant
alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere.
Utilizarea metodelor interactive de predare– învăţare în activitatea didactică
contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv- educativ, având un
caracter activ – participative şi o reală valoare activ – formativă asupra
personalităţii elevului.
Acrostihul – o metodă ce constă în clarificarea unei noțiuni, prin vederea notelor definitorii.
Acrostihul

Ex: conflictual
explicarea noțiuniide conflict prin analiza experiențelor personale.
C
O
N
F
L
I
C
T
Elevii pot lucra atât în grup cât și individual și frontal. Caută soluții de rezolvare.
Metoda se poate bine adapta și în lecțiile de limba română(ex MAMA
” Mama mea e ca un soare
Azi îi daruiesc o floare.
Mama mea e ca un ghiocel
Atât de mic și frumușel.”
PrevNext