Book Creator

Safer Internet Day

by Mariana Rodica Borzei

Cover

Loading...
Loading...
by Borș Elisabeta Edit
Loading...
ROMANIA
Borș Elisabeta Edit,
Caruceru Paula,
Gălățanu Gabriela, 
Răuță Lenuța,
Rotar Voichița Mariana,
Moș Ileana, 
Viorica Urzica, 
Borzei Mariana Rodica, 
Landea Florica-Monica,  
Mihaela Paduraru Comanoiu,
Borș Adi Luminița,
TURKEY
Aylin Aydin,
Rabia Altunișik,
Elif Gül Moğulkoç, 
Meltem Altundag, 
Ayten Akkoç,
Meral Gökbaş Çabuk, 
BULGARIA
Kremena Marinova 
About Safer Internet Day 2023
Safer Internet Day 2023
Safer Internet Day 2023 will take place on the 7th of February 2023, with celebrations and learning based around the theme ‘Want to talk about it? Making space for conversations about life online’.
Coordinated in the UK by the UK Safer Internet Centre, the celebration sees thousands of organisations get involved to promote the safe, responsible and positive use of digital technology for children and young people.
In the UK, we are celebrating by putting children and young people’s voices at the heart of the day and encouraging them to shape the online safety support that they receive.
That is why we are asking parents, carers, teachers, government, policymakers, and the wider online safety industry to take time to listen to children and young people and make positive change together.
This year we are hoping to answer the following questions:
What issues really matter to children and young people?
What changes do they want to see?
How can we all work together to advocate for them moving forward?
With your help, Safer Internet Day 2023 can be a springboard for conversations that shape how we talk about and respond to online issues, not just for one day, but throughout the whole year.
Despre Safer Internet Day 2023
Ziua Internetului Securizat 2023
Ziua Safer Internet 2023 va avea loc pe 7 februarie 2023 , cu sărbători și învățare bazate pe tema „ Vrei să vorbim despre asta? Făcând spațiu pentru conversații despre viața online ”.
Coordonată în Marea Britanie de Centrul Safer Internet din Marea Britanie, sărbătoarea vede implicarea mii de organizații pentru a promova utilizarea sigură, responsabilă și pozitivă a tehnologiei digitale pentru copii și tineri.
În Marea Britanie, sărbătorim punând vocile copiilor și tinerilor în centrul zilei și încurajându-i să modeleze sprijinul de siguranță online pe care îl primesc.
Acesta este motivul pentru care le cerem părinților, îngrijitorilor, profesorilor, guvernului, factorilor de decizie și industriei de siguranță online în general să-și acorde timp pentru a asculta copiii și tinerii și pentru a face schimbări pozitive împreună.
Anul acesta sperăm să răspundem la următoarele întrebări:
-Ce probleme contează cu adevărat pentru copii și tineri?
-Ce schimbări vor să vadă?
-Cum putem lucra împreună pentru a susține ca ei să meargă mai departe?
Cu ajutorul tău, Ziua Internetului Securizat 2023 poate fi o rampă de lansare pentru conversații care modelează modul în care vorbim și răspundem la problemele online, nu doar pentru o zi, ci pe tot parcursul anului.
What is our task in the project?
Safer Internet Day 2023 is all about youth voice and the things that children and young people want social media and gaming companies, government, parents, carers, and teachers to know about their lives online.
You can use this template with the children and young people you work with to help them consider what they want others to do to support them online, and to explore how we can all work together to create a better internet by challenging ourselves, those around us, and the apps we interact with online.
Fill the template with ideas about what online safety means to them.
This could be with illustrations or descriptions of:
-Things young people want adults to know about their life online.
-What issues really matter to them online.
-Changes children and young people want to see online and how we can work together to make these happen.
Care este sarcina noastră în proiect?
Ziua Safer Internet 2023 se referă la vocea tinerilor și la lucrurile pe care copiii și tinerii le doresc ca rețelele de socializare și companiile de jocuri, guvern, părinții, îngrijitorii și profesorii să le cunoască despre viața lor online.
Puteți folosi acest șablon cu copiii și tinerii cu care lucrați pentru a-i ajuta să ia în considerare ce vor să facă alții pentru a-i sprijini online și pentru a explora modul în care putem lucra împreună pentru a crea un internet mai bun provocându-ne pe noi înșine, pe cei din jurul nostru și aplicațiile cu care interacționăm online.
Completați șablonul cu idei despre ce înseamnă siguranța online pentru ei.
Aceasta ar putea fi cu ilustrații sau descrieri ale:
-Lucruri pe care tinerii doresc să le știe adulții despre viața lor online.
-Ce probleme contează cu adevărat pentru ei online.
- Schimbări pe care copiii și tinerii doresc să le vadă online și cum putem lucra împreună pentru a le face să se întâmple.
PrevNext