Book Creator

Сръчни ръце - 2

by Валентина Чолакова

Pages 2 and 3 of 13

Loading...
Група за занимания по интереси
Loading...
Клуб "Сръчни ръце"
Loading...
ІІІ клас
Loading...
2022 / 2023 учебна година
Loading...
Ръководител: Валентина Чолакова
Loading...
И през ІІ учебен срок, за радост на всички,
продължихме да творим със сръчните си ръчички
и изработихме тези предмети:
Loading...
Loading...
Вази от пластмасови бутилки