Book Creator

GlobalGoals1718 - Sverige och Afrika

by Karolina Åkerberg

Cover

Loading...
GlobalGoals1718 - Sverige och Afrika
Loading...
Loading...
Combined Books
GLOBAL GOALS NR. 6

VATTEN OCH SANITET

Ludvig, Dion och Philip
Därför ska vi satsa på vatten och sanitet i Afrika!

Varje dag dör 800 barn på grund av smutsigt vatten, dålig hygien och brist på vatten. Ungefär 2.1 miljarder människor har inte tillgång till rent vatten och cirka 160 miljoner människor smutsigt dricksvatten, trots att rent vatten är en mänsklig rätt.  

Anledningen till varför jag tycker detta är för att det är flera människor dör varenda dag på grund av hygienproblem, varje dag dör cirka 800 barn under fem år i Afrika just för att dem inte har tillgång till rent vatten vilket leder till att dem får sjukdomar som kan leda till döden.

Men brist på rent vatten påverkar inte bara människor och deras hälsa utan också samhällets och människornas utveckling. Sanitet och rent vatten är grundläggande för sjukvård,ekonomi,hälsa och kvinnors rättigheter. Det är oftast kvinnor som drabbas hårdast eftersom att det i många länder(speciellt i Afrika)är kvinnornas jobb att få fram rent vatten, vilket kan betyda att gå flera kilometer bara för att få en liter vatten. Detta tar en stor del av unga kvinnors tid då dem inte har tid att gå till skolan och utbilda sig utan istället måste hämta vatten.

Ifall människor i Afrika hade haft fungerande toaletter så hade det blivit mindre och mindre mängd människor som hade blivit sjuka, vilket hade lett till att familjerna inte hade behövt betala lika mycket för medicin och sjukvård och en mindre mängd folk dör inte på grund av sjukdomar. Bra sanitet påverkar också livslängd,fattigdomsbekämpning,livskvalitet och kvinnors rättigheter.     
En annan anledning till varför jag tycker att vi ska satsa mer på reningen av vatten i Afrika är att genom att få rent vatten och hantera vårt vatten hållbart kan vi även hantera produktionen av energi och mat vilket kan göra att arbete och tillväxt ökar. Sen kan vi också behålla våra vattenekosystem.

Ett motargument är att det är väldigt dyrt att fixa rent vatten och sanitet i Afrika, nämligen 28.4 miljarder dollar per år i 15 år. Detta är mycket pengar, men UNICEF och WHO har räknat ut att det bara behövs 0.10 % per år av den globala produkten av dem 140 länder som är med i UNICEFs och WHOs studie.
Så för att sammanfatta vad jag tycker så ska vi satsa mer pengar på vatten och sanitet i Afrika för att cirka 800 barn dör varje dag på grund av smutsigt vatten och genom att rena vattnet kan vi öka produktionen av energi och mat, och dessutom kan vi behålla och förbättra vårt ekosystem. Att ha tillgång till rent vatten kan också ha stor effekt på kvinnors rättigheter och i allmänhet människornas rättigheter. Och såklart är vatten och sanitet en mänsklig rätt så därför tycker jag att vi ska satsa mer på det.
PrevNext