Book Creator

Regina Maria-Inima României

by Diana Artin

Cover

Loading...
Loading...
Proiect Transnațional de parteneriate școlare
”Educație Online fără hotare”, octombrie
2022-mai 2023
Coordonat de Direcția Generală
Educație Tineret și Sport
Loading...
Loading...
Loading...
Tema proiectului:”Regina -Maria -Inima României.
Opriți timpul vorbește istoria”.
Formarea de competențe digitale și de cercetare istorică-lingvistică”
Loading...
Loading...
Loading...
Perioada de implementare Noiembrie 2022
Mai 2023
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Coorodnator de proiect:
Republica Moldo0va
IPLT”Dragoș-Vodă”,
Stăuceni,mun.Chișinău
Artin Diana prof.informatică/matematică,
grad didactic II
Profesor de istorie Tessa Ina,grad didactic II
Asigurarea calității procesului instructiv din instituția în care activez,prin aplicarea platformelor educaționale digitale și aplicarea lor la disciplina informatică
Rounded Rectangle
Schimbul de experiență între instituțiile partenere prin relații de colaborare.
Rounded Rectangle
Scopul
Thought Bubble
Stabilireaunei relații de parteneriat în educație și formarea bunelor maniere și pracrtici de lucru în mediul online
Rounded Rectangle
Formarea competențelor de cercetare , prin interacțiuni verbale într-un context național și transnațional în cadrul disciplinei informatică
Rounded Rectangle
Acord de parteneriate școlare RO-MD 2022-2023

Rounded Rectangle


Tema proiectului:”Regina -Maria -Inima României.Opriți timpul vorbește istoria”. Formarea de competențe digitale și de cercetare istorică-lingvistică”
Portofoliul activitățiilor proiectului transfrontalier R.Moldova-România anul de studii 2022-2023
Utilizarea instrumentelor cu acțiune digitală în scopul eficientizării proceselor de învățare și
de muncă, manifestând abordări inovatoare și
 spirit practic.
Competențe cheie transversale, și cele specifice disciplinei vizate,informatică conform Curriculei (anului 2019)
 Explorarea situațiilor-problemă prin modelare, planificare și efectuare de experimente virtuale
în mediile digitale, dovedind spirit analitic, claritate și concizie.
Promovarea în mediile digitale a elaborărilor și realizărilor personale și ale colectivului în
care activează, dovedind ingeniozitate, spirit de echipă și convingere.
Interacțiunea cu membrii comunităților virtuale în scopuri de învățare și muncă, manifestând interes pentru învățarea activă, cercetare și colaborare, respectând etica mediilor virtuale.
Prelucrarea datelor experimentelor din domeniul științelor reale și al celor socioumane,
manifestând gândire critică, claritate și corectitudine
Obiectiv Specific
Thought Bubble
PrevNext