Book Creator

Den na tolerantnostta

by Evgeniya Balinova

Cover

Loading...
Детска градина 14 "Дружба" Варна
Loading...
Loading...
IV а група "Ян Бибиян"
Loading...
16 ноември-
Loading...
Международен ден на толерантността
Loading...
Loading...
„Предай нататък”
Loading...
Евгения Балинова
Диана Йорданова
Толерантността 
представлява ценностно отношение на човек към хората, изразяващо се в признаване, приемане и разбиране на хора от различни култури и проява на търпимост към чуждо мнение, вярвания, поведение, желания, интереси и цели.
Или приемане на другите такива, каквито са. 
Зелената лента със слънчогледи на врата
“Помощ за скрити увреждания”
Тази лента е символ, който има за цел да предупреди, че човекът има специфична нужда.
Хората, които носят такава лента, не искат специално отношение, а просто търсят малко разбиране и съпричастност.
Приказка за човешките добородетели
Радост
Късмет
Любов
Красота
Добрина
PrevNext