Book Creator

Proiect didactic Ecuatii matriceale

by Marian Iulia

Pages 2 and 3 of 14

ECHIPA
PARTENERIATE EDUCAȚIONALE
ȘI INTEGRARE CURRICULARĂ
PROIECT DIDACTIC

ECUAȚII MATRICEALE
profesor Iulia Mărian
Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moinești
Județul Bacău,
ROMÂNIA
Loading...
„The mathematician is the tamer that tamed infinity.”
Lucian Blaga
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
 „Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică.” – Platon
Loading...
„Matematica nu cunoaşte rase sau limite geografice; pentru matematică, lumea culturală este o ţară.”
David Hilbert
Loading...
Profesor: Mărian Iulia
Școala: Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moinești
Disciplina: Matematica – Elemente de algebră
Clasa : a XI-a
Unitatea de conținut: Sisteme de ecuații liniare
Unitatea de învățare: Matrice inversabile
Subiectul lecției: Ecuații matriceale
Tipul lecției: Mixtă
COMPETENȚE GENERALE :
Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, a terminologiei și a procedurilor de calcul ;
Dezvoltarea capacitățilorde comunicare utilizând limbajul matematic;
Dezvoltarea capacităților de rezolvare de probleme.
COMPETENTE SPECIFICE:
Aplicarea algoritmilor de calcul cu matrice în situaţii practice;
Rezolvarea unor sisteme utilizând algoritmi specifici.
Obiective operaționale:
O1. Să recunoască tipul de ecuație matriceală și corelarea cu metoda de rezolvare ;
O2. Să aplice algoritmul de rezolvare al ecuațiilor matriceale ;
O3. Să aplice calculul inversei unei matrice pentru a rezolva o ecuație matriceală;
O4. Fixarea determinării inversei unei matrice date;
O5. Să manifeste independență în gândire și acțiune.
Strategii didactice:
- metode și tehnici : conversația, problematizarea, exercițiul, explicația
- forme de organizare a activității elevilor:   frontal, individual, online;
- mijloace de învățare: laptop, lecția video din biblioteca „Educație Online” , Wordwall.net, Liveworksheets.com, platforma Google Classroom, Google Meet, jamboard, manual, tabla virtuală, caiete
Strategii de evaluare:
- forme, metode de evaluare: formativă, activitate independentă, aprecierea verbală, asincronă
- produsul evaluat: răspunsuri la întrebări, fișe de lucru
Actualizarea cunoștințelor
Verific, prin întrebări, rezolvarea temei.
Pentru a repeta noțiunile învățate vă rog să accesați :
„A învăţa fără a gândi este nefolositor; a gândi fără învăţătură este primejdios.”
Confucius
EVOCARE
Realizarea motivației prin fragmentul:
Ajunsă la o intersecție Alice își întrebă însoțitoarea:
- Și-acum, pisicuțo, încotro s-o iau?
- Depinde unde vrei s-ajugi, îi răspunse aceasta.
- Păi, io nu prea știu...
- Atunci nu contează direcția în care o iei...
Introducerea în temă:
Definiție:
Numim ecuație matriceală orice ecuație în care necunoscuta este o matrice.
Vă rog să urmăriți lecția video următoare până la minutul 4.34:
Propoziție:
Fie m,n∈ N* , A∈Mm(C), B∈Mn(C) două matrice inversabile și C∈Mm,n(C). Atunci fiecare din ecuațiile matriceale:
1. AX=C
2. XB=C
3. AXB=C
are soluție unică X∈Mm,n(C).
REALIZAREA SENSULUI
Alcătuim împreună algoritmul rezolvării unei ecuații matriceale.
Începem cu ecuația AX=C.
PrevNext