Book Creator

Pagpaplano sa Sarili

by Jeanelle Nheriz YAP

Cover

Loading...
Pagpaplano sa Sarili
Loading...
Ipasa ni:
Jeanelle Nheriz Chu Yap
Loading...
Ipasa kay:
Reza V. Lapus
May isang masayang pamilya na nakatira sa tabi ng batis. Sila ay isang ina, isang ama, at isang anak na lalaki. Napakasakit ng tatay. Ang ina ay isang napaka mapagmahal na tao. Ang kanilang anak ay napakatigas ng ulo at matigas ang ulo. Di nagtagal ay namatay ang tatay. Biglang pagkamatay ng tatay ang nanay ay naging malamig at masamang tao.
Natakot ang anak at nagsimulang kumilos. Hindi nagtagal ay nagkasakit ang nanay. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi siya dapat maging masama dahil ngayon ay wala nang gaanong pakialam sa kanya ang kanyang anak. Nagsimula siyang maging mabait at mas nakinig ang anak sa ina. Gumaling ang nanay sa sakit at namuhay sila ng maligaya.
May isang masayang pamilya na nakatira sa tabi ng batis. Sila ay isang ina, isang ama, at isang anak na lalaki. Napakasakit ng tatay. Ang ina ay isang napaka mapagmahal na tao. Ang kanilang anak ay napakatigas ng ulo at matigas ang ulo. Di nagtagal ay namatay ang tatay. Biglang pagkamatay ng tatay ang nanay ay naging malamig at masamang tao.
Natakot ang anak at nagsimulang kumilos. Hindi nagtagal ay nagkasakit ang nanay. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi siya dapat maging masama dahil ngayon ay wala nang gaanong pakialam sa kanya ang kanyang anak. Nagsimula siyang maging mabait at mas nakinig ang anak sa ina. Gumaling ang nanay sa sakit at namuhay sila ng maligaya.

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext