Book Creator

"Ovo činite meni na spomen" KV 3.r

by Marica Celjak

Cover

Loading...
„Ovo činite meni na spomen”
Loading...
Katolički vjeronauk
3. razred
osnovne škole

TIJEKOM ČITANJA ĆETE:
-otkrivati Isusa koji ljudima nudi svoju ljubav
  te svojim učenicima daruje sebe sama u Euharistiji.

NAKON
OVE LEKCIJE MOĆI ĆETE:

-opisati Posljednju večeru na kojoj Isus ustanovljuje
Euharistiju ; 
-povezati biblijsku poruku s konkretnim životom.
Pročitajte knjigu, rješavajte digitalne zadatke i...
Speech Bubble
Svi imate prijatelje? Sigurno ste često razmišljali što pokloniti što dragom prijatelju?
Koje osjećaje želite pobuditi darujući poklon? Kako se osjećate kada ga primate? Koje sve značenje ima poklon ?
Pogledajte sliku
–prepoznajete li tko je naš najveći prijatelj?
 Isus , naš prijatelj dao nam je mnoge poklone, možete li nabrojiti neke ?
PrevNext