Book Creator

LERUS

by Erlend Engan

Cover

Comic Panel 1
Loading...
En ny inngang til
Loading...
Demokrati og medborgerskap
Loading...
En instruks i tverrfaglig periode om demokrati og medborgerskap i alle fag
Loading...
Ledelsen Lerus-skolen
Heftets oppbygging
- Overordnet del læreplanen

- Generell mal for planlegging

- Eksempel til inspirasjon fra samfunnsfag
Overordnet del læreplanen
Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.


Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.

CAPTION Half page image nullam nunc eros, vehicula feugiat
Comic Panel 1
CAPTION Half page image nullam nunc eros, vehicula feugiat
Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte utfordringer i tråd med demokratiske prinsipper. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.
Instruks og mal for perioden
Felles beskrivelse av tematikk i som inngår i alle fag for neste periode.
Under finner du en mal som skal være grunnlaget for deres planlegging i fagene.
Tematikken er demokrati og medborgerskap.
PrevNext