Book Creator

SKOLEKULTUR

by Elise Aanes Johansen

Cover

Loading...
Loading...
Vi i kompetansegruppen "Samarbeid for utvikling" har laget en digital bok der vi skisserer opplevelsen til en nyutdannet lærer ved Fjelltoppan ungdomsskole. Denne boken kan brukes til kritisk refleksjon og være et utgangspunkt for diskusjon blant lærere ved andre skoler. Hvilken skolekultur ønsker du å ha på din arbeidsplass?
ORGANISASJONSKART

FJELLTOPPAN UNGDOMSSKOLE

FJELLTOPPAN SIN SKOLEKULTUR

SLIK VIL VI DET SKAL BLI

TILTAK FOR BEDRE SKOLEKULTUR
S. 1

S. 2

S. 3

S. 4

S. 5
Fjelltoppan ungdomsskole består av 311 elever fordelt på 8., 9. og 10 trinn. Skolen innehar 40 ansatte. Skolen er omringet av dype daler og høye fjell, og innbyr til naturrike opplevelser. Skolen er fra 1919 og har ikke hatt en særlig oppgradering siden 60-tallet. Det er få nyutdannede ansatte på skolen, og kompetansenivået er variert.
Skolen bærer preg av eldre lærere som ikke ønsker å oppdatere sin kompetanse. De ansatte på skolen har fraværende digitale ferdigheter, og bruker lærebøker fra 2003. De bruker fremdeles krittavle i alle undervisningstimer, og undervisningen bærer preg av at læreren har tavleundervisning før elevene jobber på egenhånd i hver sin utdaterte lærebok. Det er derav lite variert undervisning. Skolen bærer preg av et prestasjonsorientert læringsmiljø blant elevene. Dette kan være en konsekvens av at de fleste lærerne legger opp til mange prøver hver uke og undervisningen opp til at elevene må pugge fagstoff. De få nyutdannede lærerne forsøker å få gjennomslag for fagseksjoner, tverrfaglig undervisning og fysisk aktiv læring, men blir avfeid av lærere som har jobbet i mange flere år. Omgivelsene til skolen innbyr til mye aktiv læring i naturen, men de fleste lærerne benytter ikke denne muligheten.
PrevNext