Book Creator

fizika

by Samirə Allahverdiyeva

Cover

Comic Panel 1
Loading...
NYUTONUN QANUNLARI
Loading...
Loading...
By Author Name
NYUTONUN I QANUNU
Elə hesablama sistemləri vardırki cismə digər cisimlər təsir etmədikdə və ya ona edilən təsirlər bir-birini tarazlaşdırdıqda o sükunətdədirsə sükunət halını düzxətli bərabərsürətli hərəkətdədirsə düzxətlibərabərsürətli hərəkət halını saxlayır.
NYUTONUN I QANUNU
Elə hesablama sistemləri vardırki cismə digər cisimlər təsir etmədikdə və ya ona edilən təsirlər bir-birini tarazlaşdırdıqda o sükunətdədirsə sükunət halını düzxətli bərabərsürətli hərəkətdədirsə düzxətlibərabərsürətli hərəkət halını saxlayır.
Nyutonun ll qanunu
ƏTALƏT HESABLAMA SİSTEMİNDƏ MADDİ NÖQTƏNİN ALDIĞI TƏCİL ƏVƏZLƏYİCİ QÜVVƏ İLƏ DÜZ ONUN KÜTLƏSİ İLƏ TƏRS MÜTANASİBDİR
Comic Panel 1
Comic Panel 1
NYUTONUN lll qanunu
Ellipse;
Audio button
Record your own audio and click the button to play
Nyutonun ll qanunu
ƏTALƏT HESABLAMA SİSTEMİNDƏ MADDİ NÖQTƏNİN ALDIĞI TƏCİL ƏVƏZLƏYİCİ QÜVVƏ İLƏ DÜZ ONUN KÜTLƏSİ İLƏ TƏRS MÜTANASİBDİR
Comic Panel 1
Comic Panel 1
NYUTONUN lll qanunu
Ellipse;
Audio button
Record your own audio and click the button to play
PrevNext