Book Creator

Reciclarea deșeurilor chimice și a celor biodegradabile.

by Dorina Urechean

Cover

Loading...
Dorina Urechean, profesoară de limba și literatura română, Liceul Teoretic Larga, comuna Larga, raionul Briceni.
Loading...
Titlul proiectului:
Reciclarea deșeurilor chimice
și a celor biodegradabile.
Loading...
Problema soluționată: conform statisticii efectuate de către Primăria Larga, doar 10% din deșeurile de pe teritoriul comunei se reciclează (reciclarea metalelor). Dezvoltarea industrială din ultima perioadă, consumul mare de energie, precum și creșterea nivelului de trai al populației determină producerea unor cantități din ce în ce mai mare de deșeuri. Aceste conțin cantități enorme de materiale refolosibile care pot fi colectate și valorificate. În rezultat, vom elimina transformarea unor zone în focare de infecție.
Obiectivele:
1.  să informăm și să instruim elevii, consătenii în ce privește impactul nociv al deșeurilor;
2.  să gestionăm procesul de obținere a compostului din deșeuri biodegradabile și livrarea lui pe piață;
3.  să studiem, să reciclăm deșeurile chimice și să livrăm produsul obținut;
4.  să sensibilizam comunitatea în privința colectării deșeurilor.
Beneficiile reciclării pentru mediu:
prin reciclare se diminuează considerabil depunerea deșeurilor la gropile de gunoi, care nu numai că poluează masiv mediu, dar creează și o imagine dezolanta a comunei, distrugând sănătatea locatarilor;
reciclând, poluanții eliberați de obicei în apă și aer prin depunerea deșeurilor la gropile de gunoi, se diminuează considerabil;
prin reciclare se reduc emisiile de gaze cu efect de sera din atmosfera. Acest lucru se realizează prin înlocuirea materiei prime virgine folosite cu materie prima secundară, rezultată în urma reciclării;
prin reciclare economisim pe termen lung cheltuielile comunității cu energie, daca ne gândim doar la faptul că energia economisită prin reciclarea unei singure sticle poate alimenta un bec timp de patru ore.
prin reciclare se conserva resursele naturale ale pământului.
Inovații:
1.  implementarea unui sistem de selectare mai bun pentru reciclarea deșeurilor biodegradabile;
2.  prevenirea generării deșeurilor inutile;
3.  reducerea costurilor de colectare;
4.  prelucrarea deșeurilor chimice și a color biodegradabile;
5.  livrarea produselor pe piață.
Activități preconizate:
1.  Formarea grupului de participanți în cadrul proiectului;
2.  Selectarea informațiilor din literatura științifică, mass-media, Google, You Tube despre reciclarea deșeurilor;
3.  Apelarea experților în gestionarea deț... pentru seportul educațional;
4.  Procurarea utilajelor, reparația încăperii pentru reciclarea substanțelor chimice (fostul atelier școlar care actualmente nu este în folosință);
5.  Amenajarea locului pentru procesul de obținere a compostului din deșeuri biodegradabile;
6.  Efectuarea unor campanii specializate în colectarea și transportarea deșeurilor;
7.  Obținerea produselor reciclate (deșeurile de plastic vor fi descompuse în produse petroliere sau gazoase, care vor deveni materii prime pentru industria chimică); compostul va fi prelucrat și ambalat.
8.  Livrarea lor pe piață.  
PrevNext