Book Creator

Pravni oblik poslovanja - Digi4teach

by Marina Gaberc

Cover

Loading...
"Digi4teach" d.o.o.

Loading...
Loading...
članovi tima / osnivači poduzetničkog pothvata : Ana, Sara, Leon i Tin
Tko smo mi?
Thought Bubble
Mi smo mala poslovna organizacija koja se bavi izradom promotivnih materijala, poput plakata, letaka, brošura i posjetnica.
Sjedište nam je u Ulici Matije Gupca 3, Samobor
Za naš pravni oblik poslovanja odabrali smo d.o.o.

D.o.o. je akronim za društvo s ograničenom odgovornošću.

To je trgovačko društvo, to jest društvo kapitala u kojem jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba ulažu temeljne uloge koji ne moraju biti jednaki.

Prednosti ovog oblika poslovanja:

1. OGRANIČENA ODGOVORNOST ČLANOVA - SAMO DO VISINE ULOGA
2. LAKŠI PRISTUP IZVORIMA FINANCIRANJA
3. STOPA POREZA NA DOBIT OVISNA O VISINI PRIHODA
4. MOŽE IMATI VIŠE OSNIVAČA
5. ULOZI OSNIVAČA NE MORAJU BITI JEDNAKI
6. MOŽE SE REGISTRIRATI NEOGRANIČEN BROJ DJELATNOSTI BEZ OBZIRA NA STRUČNU SPREMU OSNIVAČA
KORACI OTVARANJA D.O.O. -a :

1. Odrediti naziv poslovne organizacije i odabrati djelatnosti društva u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti.
2. Napraviti izjavu o osnivanju (jedan osnivač) ili društveni ugovor (više osnivača) kod javnog bilježnika.
3. Registrirati društvo pri Trgovačkom sudu (prema sjedištu poduzeća).
4. Izraditi pečat i s ostalom dokumentacijom otići u banku gdje se vrši prijenos temeljnog kapitala na račun društva.
5. Javiti se u poreznu upravu i podnijeti osnivačku dokumentaciju.
Zašto smo odabrali ovaj pravni oblik poslovanja?

Posjedujemo dovoljno vlastitih sredstava (u novcu i imovini) za uplatu minimalnog temeljnog kapitala.
Ovim odabirom smanjujemo rizik odgovornosti kao privatne osobe.
Troškovi osnivanja (uz uplatu osnivačkog uloga) iznose oko 4.000,00 kn.
PrevNext