Book Creator

Antano Strazdo atminimui

by Ramunė Glinskienė

Cover

Loading...
PAMINĖJOME ANTANO STRAZDO
SUKAKTIS
Loading...
STRAZDELIS -
LAISVAS PAUKŠTELIS
Spinduliu atlekia kelias,
Juodas kely siluetas...
Atverstoj knygoj Strazdelis -
Šypsantis vargo poetas...
(V. Skripka)
Gimnazijoje balandžio mėnesį vyko renginių ciklas, skirtas poeto ir kunigo Antano Strazdo mirties 190-sioms metinėms paminėti.
Taipogi, mokykla didžiuojasi jau 60 metų besivadinanti Antano Strazdo vardu, kuris Kamajų gimnazijai (tuometinei vidurinei mokyklai) suteiktas 1963 m. gegužės 31 d.
Balandžio 18 d. Mažojoje salėje vyko susitikimo su poezija akimirka "Kai žmogus į paukštį grįžo" - S. Gedos poemos "Strazdas" ištraukas bei Strazdelio poeziją skaitė
aktorius ir režisierius Jonas Buziliauskas
Mokiniai, lydimi klasių vadovų ir dalykų mokytojų, lankėsi interaktyviame Antano Strazdo muziejuje, kur edukacinius užsiėmimus pravedė mokytoja Jolanta Vygėlienė
1 ir 2 pradinių klasių vaikučiai integravo šią temą į piešimo pamokėles ir surengė parodėles "Ei tu, strazdeli, tujei mandras paukštelis!" (mokyt. Danutė Tymukienė ir Rita Zovienė)
Visų klasių mokiniai gamino strazdukus, kurie balandžio 23 d. po šv. mišių Kamajų bažnyčioje "nutūpė" į pamaldose dalyvavusių parapijiečių delnus
PrevNext