Book Creator

Празнуваме 24 май

by Свилена Балабанова

Pages 2 and 3 of 19

Loading...
Слава вам, творци велики
на славянското писмо.
Вий очите ни разкрихте
               за наука и добро.
Славим, славим паметта ви,
братя просветители,
на славянските народи
              първите учители.
Имената ви свещени
 векове покриват с чест.
Ние, всичките славяни,
            с песни ще ви славим днес.
Loading...
Loading...
От ония дни, когато вие
сътворихте светлина и книга,
много мечове ръжда разяде,
            а речта ни родна не умря.
Тя роди сказания и песни,
 звънки като глас на чучулига,
гневни като вой на зимна буря,
                вечни като пролетна заря.
Loading...