Book Creator

Filoména

by Mártika Dénes

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Szent
Loading...
Filoména
Loading...
vértanú lány élete
Loading...
Mit jelent az, hogy "vértanú"?
Azt jelenti, hogy a halál fenyegető közelsége ellenére is kitart valaki a hitében.

Nem mindig volt szabad gyakorolni az embereknek a saját vallásukat. A római birodalom idején úgy 300 éven át tilos volt hinni Jézus Krisztus istenségében és még inkább tilos volt terjeszteni a hitet. Ennek ellenére a kereszténység igazságai feltartóztathatatlanul terjedtek! Az apostolok halála után az egyházatyákon keresztül terjedt a hit, de már az apostolok nagy része is a keresztényüldözések áldozatai lettek. Ilyen volt Filoména is.
Királylány a javából!
Korfu szigetén születtem körülbelül 291-ben.
Életrajzomról hivatalos okirat nincs! Ám, magánkinyilatkoztatásban elmeséltem életemet három embernek! Ezek az emberek a világ különböző tájain éltek és nem ismerték egymást. Az ő egybecsengő állításai alapján született meg életrajzom.Mindez Diocletianus császár uralkodásának idején történt. A császár hadat üzent a kis államnak, így a király, a királynő és a kis Filoména Rómába utazott, hogy békét kérjenek a császártól. A hatvanéves császárnak megtetszett a tizenhárom éves kislány szépsége, és a békéért cserébe a lány kezét kérte. A kislány elutasította a kérőt, hiszen tizenegy
éves korában tisztasági fogadalmat tett mennyei jegyesének, Jézusnak.
Comic Panel 1
Képekben
Eszerint egy kis görög állam királylánya volt. A királyi párnak nem lehetett gyermeke, de miután Publius orvos tanácsára felvették a kereszténységet, a rá következő évben gyermekük született, akinek a Filoména (görögül: Philoumena) nevet adták.
Fogadalmat tettem Istennek, hogy
az Ő tulajdona leszek!
Diokleciánusz császár egyben nagy hadvezér is volt. Egyik nap hadüzenet érkezett tőle, melynek értelmében elfoglalja szigetünket, hacsak atyám nem adja önként át neki!
Mindenki megdöbbent és elutaztunk Rómába szüleimmel, hogy egyezségre jussunk a császárral. Ekkor pillantott meg engem és a béke fejében az én kezemet kérte cserébe. Vagyis, ha feleségül kap engem, akkor nem támadja meg országunkat.
A szüleim ezt elfogadható ajánlatnak tartották, de én tudtam, hogy nem lehetek a császár felesége, mert az én jegyesem Jézus Krisztus! Soha nem kívántam férjhez menni, de szüleim az ország megmentése érdekében felszólítottak, hogy fogadjam el a császár házassági ajánlatát.
PrevNext