Book Creator

Портфолио

by Daniela Ganeva

Pages 2 and 3 of 10

Даниела Илиева Ганева
Старши учител начален етап на основното образование
Магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика
III-та професионална педагогическа квалификация
Педагогичеси стаж: 11 години
Loading...
Работата ми е насочена към:
Loading...
иновативни методи
Loading...
формиране и развиване на умения
Loading...
креативен подход
Loading...
Loading...
Loading...
екипна работа
Loading...
Loading...
всеотдайност и любов
Loading...
Loading...
Loading...
Учим, докато играем!
Loading...
Loading...
Loading...
Сменяме си ролите!
Loading...
Loading...
Помагаме си!
Loading...
Loading...
Loading...
Отбелязваме празници!
Развиваме умения...
Творим...
Забавляваме се и играем.
Пътуваме и преживяваме вълнения!
PrevNext