Book Creator

BURTININKĖ

by Ausra Pliekaitiene

Cover

Loading...
PASAKA APIE BURTININKĘ
UŽ JŪRŲ PLAČIAUSIŲ, UŽ KALNŲ AUKŠČIAUSIŲ GYVENO NAŠLĖ. JI TURĖJO DUKTERĮ ONYTĘ IR PODUKRĄ ELENYTĘ. TIKRĄJĄ SAVO DUKRELĘ MOTINA NEAPSAKOMAI MYLĖJO, O PODUKROS NEKENTĖ.
ONYTĖ BUVO PIKTA IR BAISI TINGINĖ, O ELENYTĖ - GERA IR MEILI. TIKTAI GYVENIMAS JOS BUVO LABAI SUNKUS: VISUS DARBUS JAI TEKO NUDIRBTI. MERGAITĖ IR GRINDIS PLOVĖ, IR VANDENĮ IŠ TOLIMO ŠULINIO NEŠĖ, O GERO ŽODELIO NIEKUOMET NEGIRDĖJO. UŽTAT ONYTĖ, NĖ PIRŠTELIO NEPAJUDINA - TIK MIEGA SAU DIENŲ DIENAS PATALUOSE IR SKANIAI VALGO; O MOTINA JA ATSIDŽIAUGTI NEGALI.
KARTĄ NUĖJO ELENYTĖ SUS SUNKIU DIDELIU ĄSOČIU VANDENS IŠ ŠULINIO PARSINEŠTI IR SUSITIKO SENĄ ELGETĄ. O IŠ TIKRŲJŲ TAI BURTININKĖS BŪTA.
- AR NEDUOTUMEI MAN, GRAŽIOJI MERGYTE, VANDENS ATSIGERTI? - TARĖ SENUTĖ.
- GERK, SENUTE, GERK, MIELOJI - MALONIAI ATSAKĖ MERGAITĖ IR, PRILAIKYDAMA ĄSOTĮ PAGIRDĖ SENUTĘ.
- AČIŪ, GRAŽUOLE, UŽ TAVO GERĄ ŠIRDĮ IR DOVANŲ TAU TEIKIU.
- KAI TARSI ŽODELĮ, TUOJ IR IŠKRIS IŠ TAVO BURNOS GRAŽI GĖLELĖ AR BRANGUS AKMENĖLIS, - TARĖ BURTININKĖ IR IŠNYKO.
-KUR TAIP ILGAI UŽTRUKAI, TINKGINE? - UŽSIPUOLĖ PAMOTĖ, KAI MERGAITĖ SUGRĮŽO NAMO.
- UŽTRUKAU TRUPUČIUKĄ PRIE ŠULINIO, DOVANOK, MAMYT... - TYLIAI ATSAKĖ ELENYTĖ.
- O ČIA KAS? AI, DIEVULĖLIAU, KAS TAI? - SUŠUKO PAMOTĖ, RINKDAMA NUO ŽEMĖS DEIMANTUS IR ROŽES, KURIE PO KIEKVIENO ŽODŽIO KRITO IŠ MERGAITĖS BURNOS.
- ONYT, ONYT - SUŠUKO PIKTOJI PAMOTĖ, - BĖK MIELOJI PRIE ŠULINIO VANDENS... IR GREITAI, SKUBĖK.
- TAI DAR KĄ PRASIMANEI, AR IŠ PROTO IŠĖJAI, KAD AŠ KĄ DIRBČIAU... - PIKTAI ATSILIEPĖ IŠ LOVOS TIKROJI DUKTĖ IR APSIVERTĖ ANT KITO ŠONO.
VARGIAI JĄ MOTINA PRIKALBĖJO ATSIKELTI; PASKUM ĮDAVĖ JAI KRIŠTOLINĮ ĄSOTĮ IR IŠSIUNTĖ VANDENS.
PrevNext