Book Creator

Božićna priredba

by Marijeta Musulin

Cover

Loading...
Božićna
priredba
Prva scena
Rođenje Ivana Krstitelja koji naviješta Isusa 
"Ne! Zvat će se Ivan!"



Luka 1:60
"Ime mu je Ivan."



Luka 1:63
PrevNext