Book Creator

Naravoslovni dan

by Sebastjan Kos

Cover

Loading...
VODA + JAZ =

DOLG ŽIVLJENJSKI ČAS
Loading...
Loading...
Pripravili:
Julija Žerak Jus, Jakob Černejšek, Lucija Božičko in Ajda Korez
Žetale, maj 2022
4. naravoslovni dan
VODA – VIR ŽIVLJENJA
31. 5. 2022 smo učenci od 6. do 9. razreda izvedli naravoslovni dan na temo vode. Pričel se je ob 8.00, ko smo se zbrali v računalniški učilnici, ker nam je učiteljica Valerija Krivec predstavila pomen vode za življenje. Ogledali smo si posnetke o pomanjkanju vode po svetu in v nekaterih delih Slovenije. Po končani predstavitvi smo se učenci razdelili v skupine oz. delavnice. Učitelji posamezne delavnice so predstavili delo v vsaki delavnici. Delavnice so potekale po različnih razredih in različnih temah o vodi. 
Literarno-novinarska delavnica
Literarno- novinarska delavnica se je delila na literarno delavnico, v kateri je del učencev 6., 7. in 8. razreda na začetku izvedel, kaj sploh pomeni slogan, in se tudi sami preizkusil v izdelovanju sloganov o vodi. Nato so s pisanjem asociacij, ustvarjanjem novih besed, gluhim in telefonom z asociacijami, zgodbo iz norišnice, netipičnimi definicijami znanih pojavov, kapljično zgodbo in zgodbo podajanko spodbujali svojo ustvarjalnost pri izražanju.
Posamezni učenci pa so izdelovali reklame. Spoznali so, kakšne so zakonitosti reklam, kaj je potrebno za reklamo in da moramo paziti na avtorske pravice. Za multimedijo je pomembno, da vsebuje posnetek, besedo, sliko in zvok. Kasneje so poiskali material za reklame in jih tudi sami izdelali.
V novinarski delavnici pa smo s fotografijo in besedo poskrbeli, da naravoslovni dan ne bo šel v pozabo.
Glasbena delavnica
V glasbeni delavnici se je del učencev 6. razreda posvetil povezavi med vodo in glasbo. Iskali so slovenske pesmi o vodi (Dekle je po vodo šlo, Barčica po morju plava, Mornarska …) in vpliv glasbe na tvorbo vodnih kristalov. Na spletu so raziskovali o vodnih orglah v Zadru in ugotovili, da je to arhitekturni objekt. Kasneje so izdelali plakat o glasbi in vodi. Spoznali so, da ima voda spomin ter da so nekoč dali kozarec vode med 2 zvočnika in predvajali glasbo Beethovna ali Bacha. Proti koncu pa so se preizkusili v igranju na kozarce z vodo in ustvarili melodijo Ode radosti.
PrevNext