Book Creator

Пиктограми

by Bilyana Ivanova

Cover

Loading...
Loading...
Пиктограми
Знаете ли какво е пиктограма?
Thought Bubble
Пиктограмата е графично представяне, разбирано като знак, който предава информация от конкретен обект по образен начин, без да е необходимо да се използва език.
Speech Bubble
Погледнете към таблото което съм подготвила. Виждаме изображения на пиктограми. Можете ли да кажете всяка една картинка какво ни показва?
Thought Bubble
На тази пиктограма е показано, че наблизо има хотел, ресторант и паркинг.
Speech Bubble
Знаете ли какво е правилник?
Thought Bubble
Правилникът е съвкупност от знаци, които служат за информация. Няма възможна комуникация без наличието на правилник.
Rounded Rectangle
PrevNext