Book Creator

Разпознавам съществителните нарицателни и съществителните собствени имена

by Bilyana Ivanova

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Разпознавам съществителните нарицателни и съществителните собствени имена
Какво е
съществително име?
Thought Bubble
Това са думи, с които назоваваме различни предмети, лица и животни!
Speech Bubble
Аз мога да дам примери за съществителни имена!
Thought Bubble
- стол
- маса
- ученик
- учебник
Aз пък знам, че има два вида съществителни имена.
Speech Bubble
-съществително собствено

- съществително нарицателно
1.
Съществителни нарицателни
Съществителни имена, с които назоваваме предмети, се наричат ,,съществителни нарицателни"
Съществителните нарицателни имена се пишат с малка буква.
2.
Съществителни собствени
Със съществителни собствени назоваваме имената на хора, реки, планини
Съществителните собствени имена се пишат с главна буква.
PrevNext