Book Creator

Прилагателни имена

by Bilyana Ivanova

Cover

Loading...
Loading...
Прилагателни имена
Какво е прилагателно име?
Прилагателните имена се наричат така, защото се прилагат/ прибавят към съществителните имена и ги поясняват
С кои въпроси ги откриваме?
Thought Bubble
С въпросите:
Какъв?, Каква?, Какво?, Какви?
Speech Bubble
Допиши изреченията. Използвай предложените думи 
PrevNext