Book Creator

FOTOGRAFIJA U RANOM I PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

by Apolonija Boras

Pages 2 and 3 of 31

Loading...
1.UVOD
Loading...
U današnje vrijeme djeca se već u ranoj dobi susreću s informacijama, a u odgojno-obrazovne ustanove dolaze s velikom količinom informacija iz raznih izvora medija.U isto vrijeme roditelji, zbog užurbanog načina života, sve manje provode vremena sa svojom djecom i pri tome manje komuniciraju, sve manje podučavaju i usađuju moralne vrijednosti te tu ulogu prepuštaju medijima. Pri tome često ne vode računa o negativnim stranama i negativnim utjecajima medija na djecu. Time dolazimo do zaključka da djeca, ali i roditelji trebaju pomoć u razumijevanju medija i učinkovitom korištenju.
Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj službeno je stupio na snagu i ušao u primjenu od jeseni pedagoške godine 2015./2016. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj Republike Hrvatske svojom orijentacijom slijedi tradiciju progresivnog obrazovanja te se okreće samorealizaciji i samoaktualizaciji djeteta, stavljajući naglasak na njegove interese, osobni razvoj i aktivno učenje. 
Loading...
U ranoj i predškolskoj dobi digitalna kompetencija razvija se upoznavanjem djeteta s informacijsko-komunikacijskom tehnologijom i mogućnostima njezine uporabe u različitim aktivnostima. Ona je u vrtiću važan resurs učenja djeteta, alatka dokumentiranja odgojno-obrazovnih aktivnosti i pomoć u osposobljavanju djeteta za samoevaluaciju vlastitih aktivnosti i procesa učenja.
Ova kompetencija razvija se u takvoj organizaciji odgojno-obrazovnoga procesa vrtića u kojoj je i djeci, a ne samo odraslima, omogućeno korištenje računala u aktivnostima planiranja, realizacije i evaluacije odgojno-obrazovnoga procesa.
Loading...
U suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu redovito se spominju digitalne kompetencije i medijska pismenost kojima se generacije djece i mladih želi osposobiti za aktivno sudjelovanje u novom, digitalnom okruženju. Ipak, tom se prilikom čini propust jer se medijska pismenost promatra pretežito iz perspektive računalnih znanosti.
Loading...