Book Creator

Jocul didactic 2

by Casu Diana

Pages 4 and 5 of 129

Loading...Loading...
Introducere
Loading...
Jocurile didactice fac parte din categoria jocurilor cu reguli, create de pedagogia populară sau științifică pentru soluționarea obiectivelor instructiv- educative ale copiilor. După cum indica A. N. Leontiev, jocurile didactice se referă la „jocuri de hotar”, prezentând în sine forma de trecere către acea activitate instructivă de care copiii se pregătesc.
Spre deosebire de alte jocuri, jocul didactic are o particularitate specifică: scopul jocului, didactic e de a-i învăța pe copii, de a antrena și dezvolta capacitățile lui intelectuale, de a le cultiva trăsături pozitive de caracter. Dacă în jocurile de creație scopul, conținutul și procesul îl determină singuri participanții, jocurile didactice copiii le primesc de-a gata. În jocul didactic sarcinile educației intelectuale se îmbină cu activitatea, deci, ele prezintă un mijloc eficient de educație și instruire a preșcolarilor.
Loading...
4
Loading...
Jocul didactic prezintă o activitate practică unde copiii folosesc cunoștințele căpătate în urma ocupațiilor. Prin urmare, rolul jocului didactic constă în faptul că el creează condiții favorabile pentru utilizarea variată a cunoștințelor, pentru activizarea activității intelectuale.
Loading...
Esența și scopul jocurilor didactice constă în a da copiilor anumite cunoștințe și a forma deprinderi practice.
Loading...
Loading...
5