Book Creator

Kuriu, konstruoju, atrandu su lego

by Viktorija Krivickaitė

Cover

Loading...
Loading...
Mokytoja Viktorija Krivickaitė ir PUG-3 klasės mokiniai
Loading...
Pradžia 2021-10-20
Pabaiga 2021-12-20
Vaikai geriausiai mokosi per veiklas, kurios skatina jų smalsumą ir kūrybiškumą, įdiegia inžinerijos ir architektūros, meno ir gamtos principus, išnaudoja visas keturias S.T.E.M. koncepcijas: mokslą, technologijas, inžineriją ir matematiką, gausina bendrąsias žinias per diskusijas, susijusias su kiekvienu Lego modeliu, plėtoja socialinius/emocinius įgūdžius, tokius kaip kantrybė, komandinis darbas ir bendravimas, gerina smulkiosios motorikos įgūdžius, suteikia vaikams galimybę spręsti problemas ir džiaugtis, kaip viskas veikia, tuo pat metu linksmintis ir socializuotis.
PUG-3 klasės ugdytiniai dalyvavo eTwining projekte "Kuriu, konstruoju, atrandu su Lego". Projekto metu vaikai metė iššūkius mokytojos parengtose meistriškumo pamokėlėse, kurių metu įgyvendino STEAM idėjas, pasitelkiant Lego kaladėles. Veiklų metu buvo skiriamas dėmesys kiekvienai STEAM akronimo raidei, vaikams sudaromos sąlygos ugdytis kūrybinio mąstymo, pažinimo, mokėjimo mokytis, iniciatyvumo įgūdžius ir gebėjimus, ieškoti problemų sprendimo.
Mes garsiai atėjome ir metėme iššūkius Lego kaladėlėms. Kurti, konstruoti, atrasti mums labai patiko. Kilo klausimas, kodėl mes su spalvotais ,,buteliukais"? Tai Lego kaladėlių spalvos, tai mes spalvoti Lego žmogeliukai. Taigi, pirmyn!
Pirmas mūsų iššūkis mestas
MEISTRIŠKUMO PAMOKAI (MOKSLAS SU LEGO)

PUG-3 klasės mokiniai sukūrė ,,Lego augalų'' augimo modelį, kad parodytų pokyčius, kurie vyksta sėklai augant. Labai džiaugiamės savo augalais, kurie iš mažos sėklytės pavirto į didžiulius augalus.
Antras mūsų iššūkis mestas
MEISTRIŠKUMO PAMOKAI (IKT ĮRANKIŲ PANAUDOJIMAS VEIKLOSE)

PUG-3 klasės ugdytiniai naudojosi interaktyvia lenta ridendami kauliuką, piešė ant interaktyvios lentos Lego kaladėles ir užrašė ant kvadratėlių iškritusių skaičių taškus. Visus matematinius skaičiavimus, kuriuos atliko interaktyvioje lentoje, ugdytiniai perkėlė ant Lego plokštelės. Vaikai lavino ne tik technologijų supratimą ir matematinius gebėjimus, bet ir atmintį, vizualinę vaizduotę.
Trečias mūsų iššūkis mestas
MEISTRIŠKUMO PAMOKAI (MENAI SU LEGO)

Šešėlių teatras vaikams - tikras atradimas. Kaip paprastai ir lengvai galima susikurti smagų šešėlių teatrą ir net pabūti artistu. O kai užgeso šviesos, prasidėjo nuostabus kūrybinis vaikų spektaklis ,,Legolendas''. Ne tik mes buvome žiūrovai, bet ir maži Lego žmogeliukai, stebėjo mūsų kūrybinius procesus.
Ketvirtas mūsų iššūkis mestas
MEISTRIŠKUMO PAMOKAI (INŽINERIJA SU LEGO)

Ugdytiniai pastatė ,,Vandens kaskadą‘‘, nes labai norėjo išbandyti, kaip vanduo suka vandens ratą. Vandens ratui panaudojome sraigtą su mentelėmis. Smagu, kai patys vaikai diskutavo, patarė vienas kitam, kaip reikia pilti vandenį, kad vandens srovė suktų ratą. Jie padarė išvadą, kad vandens ratas sukasi tik viena kryptimi. Įspūdinga buvo, kai vandens srovė tekėjo į vandens ratą, o jis smarkiai sukosi, taškydamas vandenį!
PrevNext