Book Creator

Forme verbale nepersonale

by Magda Baimacean

Pages 4 and 5 of 9

FORME VERBALE NEPERSONALE:
GERUNZIUL ȘI SUPINUL
GERUNZIUL
Gerunziul denumește o acțiune în desfășurare, fără referire precisă la momentul vorbirii.
Sufixele specifice de gerunziu sunt -ând și -ind.
Exemple:mergând, fugind
Acesta poate avea atât formă afirmativă (auzind) , cât și formă negativă (neauzind, nemaiauzind)
Funcțiile sintactice ale verbelor la gerunziu
Circumstanțial de mod: Cântă atingând note foarte înalte.
Circumstanțial de timp: Venind la școală, s-a întâlnit cu Elena.
Atribut verbal:Am văzut un copil dormind în brațele mamei lui.
Loading...
SUPINUL
Loading...
Supinul este o formă verbală nepersonală care denumește acțiunea, la fel ca infinitivul.
Loading...
Supinul este alcătuit din prepoziție + forma de participiu a verbului.
Exemple: de, din, după, la, pentru;
Loading...
Acesta are formă afirmativă (de înțeles) și formă negativă (de neînțeles).
Loading...
FUNCȚIILE SINTACTICE ALE SUPINULUI
Loading...
Subiect: De spus e ușor.
Nume predicativ: Îndemnul lui este de urmat.
Atribut verbal: În piață se găsesc cartofi de copt.
Complement direct: Am terminat de citit
Complement prepozițional : M-am plictisit de așteptat.

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext