Book Creator

(copy) Tehnike učenja

by Aleksandra Dužević

Cover

Loading...
Loading...
Škola likovnih umjetnosti, Split
Loading...
eTwinning projekt
Loading...
Primjena različitih tehnika učenja
Loading...
Loading...
autorica i voditeljica projekta:

Aleksandra Dužević, prof. pedagogije
Škola likovnih umjetnosti, Split
Loading...
svibanj, 2022.
Loading...
eTwinning projekt "PRIMJENA RAZLIČITIH TEHNIKA UČENJA
U nastavnoj godini 2021./2022. Škola likovnih umejtnosti je sudjelovala u eTwinnig projektu "Primjena različitih tehnika učenja.

U projektu su sudjelovali stručni suradnici koji su s učenicima istraživali razne tehnike učenja s ciljem efikasnijeg učenja.

U suvremenom svijetu učenje je cjeloživotni proces, te smatramo da je vrlo važno obučiti učenike vještinama efikasnog učenja.

Suradnici u projektu međusobno će razmijeniti znanja, dobra iskustva, preispitati dosadašnje tehnike učenja, predlagati literaturu, pedagoške radionice, inovacije…

CILJ
Cilj projekta je istražiti suvremena znanja i vještine o različitim, učinkovitim tehnikama učenja, kako bi učenicima olakšali i učinili efikasnijim proces učenja.
Projekt je okupio stručne suradnike i učenike iz više zemalja, a poseban gost projekta je bila Marina Hajdić vlasnica "Edukacijskog centra VAK".
PROJEKT JE DOBIO OZNAKU KVALITETE
U našoj Školi u projektu su sudjelovali svi učenici prvih razreda (1.A i 1.B razred).
Voditeljica svih aktivnosti je bila pedagoginja škole Aleksandra Dužević.
Projekt je bio integralni dio Plana i programa rada pedagoginje škole za šk. god. 2021./ 2022. i provodio se tijekom cijele nastavne godine.
svi učenici su se predstavili na dig. alatu Jamboard
PREDSTAVLJANJE ŠKOLE
Škola likovnih umjetnosti, Split
voditeljice kroz Školu:

Lucija Parać i Leticia Rogošić 1.b
PrevNext