Book Creator

Sosyal Dijital Sözlük

by EMİR MUSTAFA EYÜBOĞLU

Cover

Loading...
Kültür ve Miras Dijital Sözlük
Loading...
Emir Eyüboğlu 7B 1321
Loading...
Kapitülasyon:
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık haklarına denir. (Fransa).
İskan Politikası:
Bir Kimseye veya bir topluluğa yurt sağlama.
Fethedilen yerler Türkleştirilip Müslümanlaştırılmıştır.
Fethedilen Yerlerin Kalıcı Olunması Sağlanmıştır.
Ahi Teşkilatı:
Selçuklular ile Osmanlılar Dönemi’nde Anadolu’da sosyal dayanışmayı açıklayan esnaf, zanaat gibi çalışma kollarını içine alan sosyal örgütlenme.
Fetret Devri:
İki padişah arasında yaşanan savaş ile Osmanlı Devleti’nin padişahsız geçen süresine denir.
Süveyş Kanalı Projesi:
Osmanlı Devleti Hint Okyanusu’ndaki Portekiz’in üstünlüğüne son verecek, Endonezya ve Hindistan çevresindeki Müslümanlarla bağlantı kuracak, bozulmakta olan Akdeniz ve çevresindeki ticareti yeniden canlandıracak ve Hint Okyanus ticaretiyle ilgilenebilecekti. Ama olumlu sonuç alınamadı.
PrevNext