Book Creator

Сказна за рибарот и рипката

by Danailka Altiparmakova

Cover

Loading...
СКАЗНА ЗА РИБАРОТ И РИПКАТА
Loading...
Си бил еднаш еден старец којшто со старицата си живеел крај брегот. Тој си ловел риби, а старата си предела преѓа.
Еднаш мрежата ја фрлил в море и уловил златна рипка. Таа почнала да го моли да ја пушти, а за возврат му ветила дека ќе му исполни три желби. Старецот се сожалил на рипката и ја пуштил, притоа не барајќи ништо од неа.
Златната рипка задоволна се вратила назад во морето, не заборавајќи ја добрината што ѝ ја направил старецот.
Старецот сè ѝ раскажал на старицата, а таа веднаш го искарала: ,, Будалиште такво! Барај од рипката едно корито да даде! Нашето се искрши сосем!''

Старецот веднаш тргна кон синото море и ја виде рипката која доплива в час. Се поклони и рече: ,, Смили ми се, господарке рипке. Ме искара старицата моја, ново корито од тебе бара''. A рипката му одговори: ,, Не тагувај и врви си со здравје. Желбата ќе биде исполнета''.
PrevNext