Book Creator

UNESCO

by Edy Bodescu

Cover

Loading...
UNESCO
Loading...
Loading...
Loading...
De
Bodescu Eduard-Cristian
Staicu Andrei-Ștefan
Loading...
Organizație mondială
GENERALITĂŢI 
Supremația statelor în rezolvarea diferitelor probleme cu care se confruntă comunitatea internațională este pusă la încercare de existența unui număr important de organizații internaționale. Forța cu care se manifestă organizațiile internaționale în prezent contribuie în mod semnificativ la subminarea autorității statelor în rezolvarea problemelor cu care se confruntă lumea de azi. 
UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură)
UNESCO
UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură) a fost fondată în 1945 și este una dintre cele 19 agenții specializate din sistemul Organizației Națiunilor Unite. 

Preambulul Constituției sale stabilește idealurile Organizației: „Întrucât războaiele încep în mintea oamenilor, în mintea oamenilor trebuie să fie construită apărarea păcii.”

Strategia sa actuală pe termen mediu (2014-2022) este construită în jurul misiunii sale declarate, concentrându-se pe teme și domenii în care UNESCO își poate aduce contribuția prin acțiuni deliberate, strategice: „Ca agenție specializată a Națiunilor Unite, UNESCO contribuie la construirea păcii, eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și dialogul intercultural prin educație, știință, cultură, comunicare și informare”


Obiectivele generale și specifice ale comunității internaționale – stabilite în obiectivele de dezvoltare convenite la nivel internațional, inclusiv Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) – stau la baza strategiilor și activităților UNESCO. Competențele unice ale UNESCO în materie de educație, științe, cultură, comunicare și informare contribuie la realizarea acestor obiective. 


Organizația se concentrează, în particular, pe

2 priorități globale:
·      Africa
·      Egalitatea dintre sexe
Și pe o serie de obiective generale:
·      Atingerea educației de calitate pentru toți și învățarea continuă
·      Mobilizarea cunoașterii științifice și a politicilor pentru dezvoltare durabilă
·      Abordarea provocărilor sociale și etice emergente
·      Promovarea diversității culturale, a dialogului intercultural și a unei culturi a păcii
·      Crearea de societăți ale cunoașterii integratoare prin informare și comunicare.
UNESCO
UNESCO are 5 sectoare operaționale: Educație, Științe naturale, Științe Sociale și Umane, Cultură, Comunicare și informare. 
UNESCO lucrează de asemenea și asupra unor teme care necesită o abordare interdisciplinară:
·      Africa
·      Inițiativa Biodiversitatea
·      Schimbarea climei
·      Cultura păcii & non – violența
·      Dialogul între civilizații
·      Educație pentru dezvoltare durabilă
·      Previziune și anticipare
·      Egalitatea sexelor
·      HIV și SIDA
·      Tehnologia informației și comunicării în educație
·      Popoarele indigene
·      Răspunsuri la situațiile de criză și tranziție
·      Educația științifică
·      Statele insulare în curs de dezvoltare
·      Tineretul

Principalele funcții ale UNESCO:
- Servește ca laborator de idei pentru a facilita înțelegerea celor mai importante probleme din domeniile de competență, identifică strategii și politici care să se ocupe de aceste probleme.
- Servește ca forum central pentru articularea problemelor etice, normative și intelectuale ale timpului nostru, promovând schimburile multidisciplinare și înțelegerea reciprocă.
- Adună, transferă, diseminează informații, cunoștințe și bune practici. Identifică soluții inovatoare și le testează prin proiecte pilot.
- Oferă expertiză tehnică și facilitează cooperarea internațională ca un mijloc de asistență pentru Statele Membre în consolidarea capacităților umane și instituționale.
- Ca agenție multidisciplinară a ONU, UNESCO își asumă un rol de catalizator pentru cooperarea în procesul de dezvoltare, caută să se asigure că proiectele sunt puse în aplicare în mod inovator și eficient, în special la nivel regional și național. 
UNESCO
Date cheie despre UNESCO
- Are sediul central la Paris, Franța.
- Are 5 domenii de competență: Educație, Științe Naturale, Științe Sociale și Umane, Cultură, Comunicare și Informare.
- Are 195 de state membre și 9 state asociate, organizate în 5 grupuri regionale – Africa, Statele Arabe, Asia și Pacific, Europa și America de Nord, America Latină și Caraibele.
- Are 55 de birouri regionale. Prin intermediul birourilor sale din teren, UNESCO elaborează strategii, programe și activități în consultare cu autoritățile naționale și alți parteneri.
UNESCO operează, de asemenea, o serie de institute și centre de specialitate. Institutele sunt departamente specializate ale Organizației care susțin programul UNESCO, oferind, în același mod ca și birourile regionale, sprijin specializat pentru oficiile naționale și multinaționale.
- Are 184 de delegații permanente, care reprezintă guvernele Statelor Membre la UNESCO. Delegațiile permanente sunt - conduse de către o persoană având statut diplomatic (în general cu rang de ambasador). În plus, există 2 observatori permanenți și 10 organizații interguvernamentale cu misiuni de observator permanent la UNESCO.
- Are 199 de Comisii Naționale în toată lumea. UNESCO este singura agenție ONU care are o rețea globală de organisme de cooperare naționale, cunoscute drept Comisiile Naționale pentru UNESCO. Instituite de guvernele statelor membre, în conformitate cu articolul VII al Constituției UNESCO, Comisiile Naționale funcționează, în mod permanent, cu scopul de a asocia structurile naționale guvernamentale și non-guvernamentale din domeniile educație, știință, cultură, comunicare și informare cu activitatea Organizației.
Acționând ca structuri de consultare, legătură, informare, mobilizare și coordonare a parteneriatelor, comisiile naționale contribuie substanțial la dezvoltarea obiectivelor UNESCO și la punerea în aplicare a programului Organizației.
PrevNext