Book Creator

CARTEA DIGITALA RO-MD 2022 ISTORIA ED.ONLINE

by Ina Tessa

Cover

Loading...
Loading...
Proiectul Transnațional de parteneriate școlare
„Educație Online fără hotare”, octombrie 2021 – mai 2022
Coordonat de Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Loading...
Loading...
Tema proiectului: :,,Pe urmele lui Alexandru Ioan Cuza.
 Formarea de competenţe digitale şi de cercetare istorică în cadrul proiectului ,,Educaţie online fără hotare.,, .”
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Coordonator de proiect:
Tessa Ina, profesor de istoria
 românilor-universală, grad didactic II
REPUBLICA MOLDOVA INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC
,,Dragoș-Vodă,, c.Stăuceni, mun.Chișinău
Loading...
SCOPUL:
-STABILIREA UNEI RELAȚII DE PARTENERIAT ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMAREA BUNELOR MANIERE, ȘI PRACTICI DE LUCRU ÎN MEDIUL ONLINE.
-Asigurarea calității procesului instructiv din instituția în care activez, prin aplicarea platformelor educaționale digitale.
Competențele cheie / transversale și cele specifice disciplinei vizate,istoria românilor/universală ,conform Curriculei (an.2019)

a.Utilizarea limbajului istoric în diverse situaţii de învăţare, respectând cultura comunicării.
b.Amplasarea în timp şi spaţiu a evenimentelor, proceselor, fenomenelor, demonstrând înţelegerea continuităţii şi schimbării în istorie.
1. Educația limbajului istoric:
2. Educarea patriotică:
a.Analiza critică a informaţiei din diferite surse, pornind de la cultura istorică, manifestând poziţia cetăţeanului activ şi responsabil.
b.Determinarea relaţiei de cauzalitate în istorie, dând dovadă de gândire logică şi spirit critic.
c Valorificarea trecutului istoric şi a patrimoniului cultural, manifestând respect faţă de ţară şi de neam.
Parteneriat: Gheorghe Elena Daniela,
profesoară de istorie,,,Școala profesională,, c.Bălțești jud.Prahova România 
clasa V-VIII-a
Profesor:
Tessa Ina, profesor de istoria românilor-universală,
 grad didactic II
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC
,,Dragoș-Vodă,, c.Stăuceni, mun.Chișinău
Grupul țintă:Clasa:VIII-a- 
UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ:
1. A elabora proiecte de cercetare-învățare , produse digitale, folosind termenii istorici ce reflectă epoca modernă.
-Distingerea schimbărilor teritoriale în baza hărților istorice și reperilor cronologice.

2. A instrui elevii activ- participativ la realizarea unui produs digital la imaginația elevului, în baza unui conținut studiat de la local, național, universal, european, ce presupune un transfer de cunoștințe , deprinderi, capacități și abordări interdisciplinare.
OBIECTIVE SMART:

-A descrie evenimentele , procesele, istorice din epoca modernă.
-A elabora proiecte de cercetare-învățare , produse digitale, folosind termenii istorici ce reflectă epoca modernă.
1. SPECIFICE:

1. Am organizat 3 sesiuni online Google meet.
2. Am realizat schimb de produse digitale (postere, foto, cărți digitale) în etapa Salutul virtual.
3. Au citit elevii și au realizat cercetarea proprie unor surse documentare, științifice despre Alexandru Ioan Cuza și crearea propriiilor produse digitale.
4. Au prezentat la etapa de cercetare și acțiune o secvență teatralizată cu genericul:,,Unirea Mică 1859,,
5. Au realizat o machetă ,,Palatul de la Ruginoasa,, demonstrînd cunoștințe istorice , tehnologice, plastice în etapa de colaborare și reflecție.
6. Au creat în etapa de colaborare - reflecții, produse digitale proprii în echipe mixte transfrontaliere, demonstrat competențe în diverse platforme digitale.
2. MĂSURABILE:
REAL ȘI ÎNCADRATE ÎN TIMP:
POSIBIL DE ATINS:
-Prin intermediul curriculei disciplinare.
noiembrie 2021-mai 2022
PANDEMIA CARE NI-A RESTRÎNS SOCIAL.
DESCRIEREA PROBLEMEI:
DORINȚA DE PERFECȚIONARE,FORMAREA COMPETENȚELOR DIGITALE AVANSATE
LIPSA DE CONTACT DIRECT CU PARTENERII DE PROIECT
PrevNext