Book Creator

Основи трудового законодавства: інтерактивний практичний посібник

by Людмила Гусак

Cover

Loading...


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Loading...
Людмила ГУСАК
Loading...
ОСНОВИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Loading...
(інтерактивно-практичний посібник)
Loading...
Професія: Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста електровоза, тепловоза
Loading...
Loading...
Loading...
Краматорськ – 2023
Людмила ГУСАК – викладачка історії Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса, спеціаліст вищої категорії, «старший викладач».
Основи трудового законодавства: інтерактивний практичний посібник – Краматорськ: 2023 р., 97 стор.
Рецензент: Ігор ДІДЕНКО - викладач суспільних дисциплін Лиманського професійно-технічного училища, спеціаліст вищої категорії.
Практичний посібник поєднує теоретичні положення й практичні завдання, мультимедійний та інтерактивний контент. Він дозволить учням не тільки зорієнтуватися у сфері трудо-правових питань, а й сприятиме підвищенню рівня їх правової культури.
Даний ресурс може бути використаний для організації освітньої діяльності у змішаному форматі та розрахований в першу чергу на учнів закладів професійної освіти.
Інтерактивний посібник підготовлено з урахуванням законодавства про працю станом на 10.06.22 р.
Відповідальний за випуск: Людмила КРАВЧЕНКО — методист НМЦ ПТО у Донецькій області.
Розглянуто та схвалено навчально-методичною радою Навчально-методичного центру ПТО у Донецькій області
(протокол №4 від «30»  10.  2023 р.)

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ------------------------------------ 5
СТРУКТУРА МОДУЛЯ --------------------------- 7
РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ. КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ ----8
Тема 1.1. Вступ до курсу «Основи трудового законодавства». ---------------------------------8
Тема 1.2. Конституція України про право громадян на працю. Кодекс законів про працю України-------- 16
РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ -------------------------------------27
Тема 2.1. Забезпечення зайнятості населення. Правове забезпечення зайнятості та працевлаштування громадян ----------------------------------------------- 27
РОЗДІЛ 3. УКЛАДАННЯ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ------44
Тема 3.1. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Контракт – особлива форма трудової угоди.-44
Тема 3.2. Відпрацювання навичок укладання трудового договору та контракту----------------------------------63
РОЗДІЛ 4. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВІДПУСТКИ» ------------------- 65
Тема 4.1. Поняття та режим робочого часу та відпочинку ---------------------------------------------65
РОЗДІЛ 5. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ----79
Тема 5.1. Трудова дисципліна.. Матеріальна відповідальність працівника -----------------------79
РОЗДІЛ 4. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВІДПУСТКИ» ------------------- 65
Тема 4.1. Поняття та режим робочого часу та відпочинку ---------------------------------------------65
РОЗДІЛ 5. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ----79
Тема 5.1. Трудова дисципліна.. Матеріальна відповідальність працівника -----------------------79
УЗАГАЛЬНЕННЯ КУРСУ----------------------93
ТВОРЧА РОБОТА ----------------------------- -94
САЙТ. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА -----------------------------95
СКАРБНИЧКА СЕРВІСІВ -------------------96
ПЕРЕДМОВА
Rounded Rectangle
Як зробити процес опанування предмета "Основи трудового законодавства" цікавим, корисним та ефективним?
Більшість учнів сприймають краще інформацію, яка подається візуально за допомогою різних інтерактивних технологій. Це дає можливість кожному учню засвоїти навчальний матеріал та здійснити самоконтроль. Керуючись цими критеріями, було розроблено інтерактивний посібник "Основи трудового законодавства", який є універсальною формою опанування цієї дисципліни.
Даний інтерактивно-практичний посібник розроблений відповідно до освітньої програми предмета «Основи трудового законодавства" й складається з семи розгорнутих розробок уроків та переліку
PrevNext