Book Creator

Poradnik dla nauczycieli

by Justyna Tabor

Cover

Loading...
Jak pracować z uczniem ze spektrum autyzmu?

Poradnik dla nauczycieli
Przygotowany poradnik zawiera wybrane metody pracy z uczniem ze spektrum autyzmu. Zadaniem nauczyciela jest zaznajomienie się z jego treścią oraz dostosowanie metod nie tylko do ucznia, oraz swoich preferencji, ale także możliwości szkolnych oraz do tematu lekcji. Dodatkowym elementem poradnika są także przykładowe zadania zamieszczone pod niektórymi metodami, które można wykorzystać w czasie pracy z
dzieckiem autystycznym.
A

Arteterapia – sztuka ma niesamowite moce. Zadania plastyczne, techniczne czy muzyczne mogą zdecydowanie pomóc w terapii oraz rozwoju ucznia autystycznego. Pozornie prosty taniec, śpiew czy zajęcia z rysunku mogą znacząco wpłynąć na postępy autystyka. Jeśli zastanowimy się nad tym, jakie zajęcia z arteterapii będą najlepsze, śmiało możemy stwierdzić, że będą to takie, które będą łączyły w sobie wiele aktywności.
Przykład zadania:

Poproś swojego ucznia o przygotowanie kilku czystych kartek. Przygotuj kilka piosenek, zupełnie różnych, o innej tonacji, rytmie czy nastroju. Zadaniem ucznia jest narysowanie prostego obrazka, który przedstawi to, co w jego przekonaniu może usłyszeć w odtwarzanej piosence. Pamiętaj! Wszystkie polecenia kierowane do ucznia autystycznego muszą być bardzo dokładne, zdarza się, że należy je powtórzyć. Dodatkowo uczeń z orzeczeniem potrzebuje więcej czasu na wykonanie tego zadania, dlatego musisz mieć to na uwadze.
B

Budowanie relacji w klasie – uczeń ze spektrum autyzmu bardzo często boryka się z brakiem akceptacji w klasie. Jako wychowawca możesz poprawić tę relację. Brak akceptacji zazwyczaj wiąże się z obawą, a obawa z brakiem wiedzy. Jako nauczyciel przedstaw dzieciom czym jest autyzm, jakie trudności ma ich kolega, przekonaj, że inny nie oznacza gorszy. Najważniejsze jest to, że integracja jest bliska akceptacji.Przykładowe zadania:

Poproś wszystkich uczniów w klasie, aby przedstawili swoje słabe oraz mocne cechy. Uczeń autystyczny zazwyczaj jest świadomy  swoich wad i zalet. Może to być świetna podstawa do rozmowy o autyzmie. W dobie Internetu nauczyciel ma nowe możliwości. Warto skorzystać ze stosunkowo nowych zasobów  internetowych. W celu przedstawienia uczniom mechanizmów działania autyzmu warto, skorzystać z filmów na YouTube. To właśnie takie materiały najbardziej oddziałują na ucznia,
który jest zaznajomiony z treściami zamieszczanymi w Internecie.
Pozycje, które mogą zainteresować uczniów to:

https://www.youtube.com/watch?v=5n93mDQ8080
– film animowany, który można pokazać już najmłodszym uczniom.

https://www.youtube.com/watch?v=oFVaBsI5Wds
– film informacyjny przeznaczony dla starszych dzieci oraz rodziców.
C

Czas – to kluczowa kwestia.
Daj sobie czas na poznanie ucznia, pozwól, aby uczeń mógł poznać ciebie. Nie jesteś w stanie po kilku dniach poznać ucznia, jego specyficznych zachowań czy systemu pracy. Uczeń autystyczny potrzebuje znacznie więcej czasu, aby zrozumieć, jak działają systemy obowiązujące w danym środowisku.
Przykładowe zadanie:

Przygotuj kartkę papieru oraz sporo czasu. Każdego dnia przez dwa tygodnie zapisz kilka zdań. W swoich notatkach zapisz obserwacje z pracy i zachowań ucznia. Wskaż rzeczy, które cię zaskoczyły, zaniepokoiły lub wydają ci się odmienne. Po dwóch tygodniach możesz zaobserwować pewne zależności oraz dostosować metody pracy do konkretnego ucznia ze spektrum autyzmu.
PrevNext