Book Creator

Introducere în Registrul de stat al animalelor

by Alla Turcanu

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul
Loading...
Disciplina
Sisteme informaționale automatizate
Loading...
Tema:
Introducere în sistemul informațional automatizat ”Registrul de stat al animalelor”
Loading...
Profesor: Țurcanu Alla
Loading...
Loading...
2021
2
SIA ”Registrul de stat al animalelor”
Sisteme informaționale automatizate
Tema: Introducere în sistemul informațional automatizat ”Registrul de stat al animalelor” (RSA)
Unități de competență: Utilizarea sistemului informațional automatizat RSA
Obiectivele lecției
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1 – să explice termenul - sistem informațional automatizat;
O2 – să definească noțiunile de bază utilizate de SIA RSA;
O3 – să enumere obiectele înregistrate în SIA RSA;
O4 – să acceseze SIA RSA;
O5 – să utilizeze aplicațiile din componența RSA.
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor şi al art. 16 alin. (3) din Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, a fost instituit RSA.
RSA este registru public care se ține în scopul înregistrării exploatațiilor, animalelor identificate în exploatațiile respective și evenimentelor care au loc în legătură cu animalele, deținătorilor de animale, precum și a documentelor și mijloacelor de identificare a animalelor.
Pentru a lucra cu SIA RSA este necesar să cunoașteți semnificația noțiunilor principale utilizate.
Evocare
Introducere în SIA RSA
3
Rețineți!
Rounded Rectangle
Utilizarea calculatoarelor în cadrul SI al unei organizaţii conduce la definirea componentei Sistem Informaţional Automatizat – care cuprinde numai lucrările realizate cu ajutorul calculatoarelor.
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor şi al art. 16 alin. (3) din Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, a fost instituit RSA.
Realizarea sensului
RSA este registru public care se ține în scopul înregistrării exploatațiilor, animalelor identificate în exploatațiile respective și evenimentelor care au loc în legătură cu animalele, deținătorilor de animale, precum și a documentelor și mijloacelor de identificare a animalelor.
Pentru a lucra cu SIA RSA este necesar să cunoașteți semnificația noțiunilor principale utilizate.
4
Sisteme informaționale automatizate
Introducere în SIA RSA
În RSA se înregistrează următoarele obiecte informaționale:
- persoana fizică;
- persoana juridică; 
- exploatația;
- animalul;
- mijloacele de identificare a animalului;
- documentele pentru animal.
RSA este ținut electronic, în limba de stat, de către MAIA prin intermediul IP „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” care asigură funcționarea continuă a acestuia. 
Rounded Rectangle
Registrul de stat al animalelor are în componența sa trei aplicații:
- Registrul agricol;
- Exploatații;
- Animale.
În prezentarea de mai jos veți descoperi detalii despre aplicațiile care fac parte din Registrul de stat al animalelor, meniurile aplicațiilor și destinația opțiunilor din meniu.
Adăugarea datelor în SIA RSA se face în baza următoarelor cereri depuse de către deţinătorul de animale:
1) cererea de identificare;
2) cererea de mişcare;
3) cererea de declarare eveniment.
MAIA a pus la dispoziția cadrelor didactice și elevilor o platformă de simulare a RSA.
Vizionați secvența video în care se demonstrează cum are loc accesarea și autentificarea pe platforma de simulare a RSA:
Pentru mai multe informații despre sistemul informațional automatizat Registrul de stat al animalelor accesați REGULAMENTUL cu privire la ținerea Registrului de stat al animalelor.
Introducere în SIA RSA
5
Rounded Rectangle
Registrul de stat al animalelor are în componența sa trei aplicații:
- Registrul agricol;
- Exploatații;
- Animale.
În prezentarea de mai jos veți descoperi detalii despre aplicațiile care fac parte din Registrul de stat al animalelor, meniurile aplicațiilor și destinația opțiunilor din meniu.
Pentru mai multe informații despre sistemul informațional automatizat Registrul de stat al animalelor accesați REGULAMENTUL cu privire la ținerea Registrului de stat al animalelor.
6
Sisteme informaționale automatizate
Introducere în SIA RSA
Reflecție
3. Rezolvați exercițiile:
Realizați sarcinile pentru fixarea cunoștințelor referitor la termenii utilizați în lucrul cu Registrul de stat al animalelor și datele introduse în acesta.
1. Indicați corespondența dintre termen și definiția acestuia.
2. Răspundeți la următoarele întrebări:
Realizați următoarele acțiuni în ordinea în care sunt specificate:
1) Autentificați-vă pe platforma RSA;
2) Accesați și analizați aplicațiile de pe platformă;
3) Deschideți aplicația Animale și elaborați un infografic utilizând datele din fila Statistică.
PrevNext