Book Creator

Informacije za starše bodočih prvošolcev

by Tina Turin Puklavec

Cover

Loading...
INFORMACIJE ZA STARŠE BODOČIH PRVOŠOLCEV
Loading...
Loading...
OŠ IVANJKOVCI
Ivanjkovci 71a
2259 Ivanjkovci
Dragi prvošolec, draga prvošolka, spoštovani starši.

Ob vstopu vašega otroka v šolo  ste skupaj z njim na pomembni življenjski prelomnici. Zdi se vam, da ga spuščate iz svojih rok na pot, kjer bo iz dneva v dan in iz leta v leto potrebna samostojnost, znanje, previdnost, … Vemo, da se s polno odgovornostjo zavedate tega, in zato bi radi postorili vse, samo da bi omogočili svojemu otroku največ in najboljše. Tega se zavedamo tudi mi v šoli, zato se bomo s svojim strokovnim znanjem, sodobnimi  didaktičnimi pristopi potrudili, da bomo vašemu otroku omogočili sodelovanje v družbi, kjer razum, znanje in kreativnost prevladujejo in se z bliskovito naglico prilagajajo razvoju.

Bodočim učencem čestitamo ob vstopu v šolo, s starši pa želimo uspešno sodelovanje.                                                               

Z vami bomo v prvem letu največ v stiku:

Ravnateljica: Nada Pignar
Učiteljica: Andreja Žinko
Svetovalna delavka: Tina Turin Puklavec
Knjižničarka: Tamara Črček
USTANOVITELJ

Ustanovitelj šole je Občina Ormož.
Sedež šole je na naslovu Ivanjkovci 71 a, 2259 Ivanjkovci.ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, je določen z aktom o ustanovitvi. Zajema naslednja naselja:

Cerovec Stanka Vraza, Hujbar, Ivanjkovci, Libanja - od hišne številke 1 do 3, in od 28 naprej, Mihalovci, Mali Brebrovnik - razen hišnih številk 18 do 33, Pavlovski Vrh - od številke 1 do 40, Veličane, Svetinje, Trstenik, Žerovinci, Strezetina, Stanovno in Lahonci.
POUK

Predmetnik
Pouk v 1. razredu poteka kar se da medpredmetno povezano. Temeljna metoda dela je didaktična igra, delo na konkretnem nivoju in izkustveno učenje ob aktualnih vsebinah. Učenec je s pomočjo sodobnih oblik in metod dela aktivno vključen v proces učenja, upoštevajoč njegovo predznanje in individualne značilnosti.
Tekom šolanja se trudimo s prepletenostjo vseh predmetnih področij in aktualnostjo učnih vsebin razvijati otrokove veščine komunikacije - sporazumevanja, sodelovanja, kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti ter krepiti in razvijati različne zmožnosti:
DAN V ŠOLI
PrevNext